Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE

ImageOBWIESZCZENIE

 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i zieleni publicznej rejonu osiedla Paulinów w Głogowie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 674 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głogowie uchwały Nr LXI/408/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany planu.

Przedmiotem zmiany planu jest obszar, ograniczony od zachodu i północy kompleksem ogrodów działkowych POD Dzieci Głogowskich oraz granicami działek nr 191 i nr 516 obręb 18-Kopernik, od wschodu i południa ciągiem pieszo rowerowym z osiedla Kopernika do glinianki w Ruszowicach oraz ul. Cisawą, obejmujący tereny, oznaczone w planie miejscowym symbolami A6-ZP/U, A7-KS, A8-U/UP (część), A9-ZI, A10-ZI, A11-ZP/U i A12-ZP.

Wymieniony plan miejscowy jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogowie, pod adresem: http://sit.glogow.pl 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10 w terminie do dnia 15.09.2014 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Prezydent Miasta Głogowa

             Jan Zubowski

Więcej informacji…
 
OGŁOSZENIE: MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY LOKALU KOMUNALNEGO
ImageOGŁOSZENIE
 
MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY LOKALU KOMUNALNEGO

Gmina Miejska Głogów informuje, że w ramach programu rewitalizacji Osiedla Żarków realizowana  jest przebudowa budynków mieszkalnych nr 1 i 3. W budynku nr 1 powstanie 48 lokali komunalnych a w budynku nr 3 – 10 lokali komunalnych. Przewidywany termin zakończenia prac – wrzesień 2014r.  Wszystkie lokale w w/w Prezydent Miasta oferuje do zamiany na warunkach określonych w Regulaminie zamian lokali komunalnych.

W związku z powyższym informuję, że można już składać wstępne wnioski  dotyczące zamiany dotychczas zajmowanego lokalu komunalnego na lokal komunalny przy ul. Folwarcznej 1 lub 3.
 
Zainteresowane osoby proszę o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego  w Głogowie – Wydział Komunalny – II piętro pokój 243 celem wypełnienia stosownego wniosku.

Szczegółowe informacje można uzyskać również telefoniczne pod nr tel. 76 7265-479, 7265-478 lub 76 7265-496 .

Więcej informacji…
 
OGŁOSZENIE: do zamiany dwupokojowy lokal komunalny przy ul. Wita Stwosza 6d/9
Gmina Miejska Głogów informuje, że posiada do zamiany trzypokojowy lokal komunalny (zamiana wyłącznie pomiędzy Gminą,  a najemcami lokali komunalnych) przy ul. Wita Stwosza 6d/9  w Głogowie  o  powierzchni  użytkowej 51,76m2 i powierzchni mieszkalnej 36,97m2.
 
Więcej informacji…
 
«« start « poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna » koniec »»

Pozycje :: 1 - 3 z 16