Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie


 ZGM W GΜGOWIE
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU: Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej ... - ul. St. Staszica 15 PDF Drukuj Email
G這gów, 11.05.2018 r.

OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie, ul. Poczdamska  1, 67-200 G這gów zaprasza do sk豉dania ofert cenowych w trybie „zapytania ofertowego” (art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówie publicznych, tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579) na:

Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na wykonanie instalacji gazowej wraz z wewn皻rzn instalacj centralnego ogrzewania
w budynku lokali u篡tkowych przy ul. St. Staszica 15
w G這gowie1.    Zamawiaj帷y: Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów dzia豉j帷y w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej G這gów.
2.    Opis przedmiotu zamówienia – opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazowej wraz z wewn皻rzn instalacj centralnego ogrzewania w budynku lokali u篡tkowych przy ul. Staszica 15 w G這gowie.
3.    Zakres realizacji zamówienia:
- projekt budowlany - 5 egz.
- przedmiar robót - 1 egz.
- kosztorys inwestorski - 1 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 1 egz.
- inwentaryzacj budynku – 4 egz.
- wszelkie uzgodnienia formalno - prawne zwi您ane z wykonaniem zamówienia w tym, je瞠li wymagane, uzyskanie pozwolenia na budow lub zg這szenie do w豉軼iwego organu oraz uzgodnienia dotycz帷e przepisów przeciwpo瘸rowych (je瞠li wymagane) oraz uzgodnienia
z Konserwatorem Zabytków (je瞠li wymagane).
4. Termin realizacji zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy
5.    Materia造 dotycz帷e zamówienia (których wype軟ienia, podpisania i z這瞠nia 膨da Zamawiaj帷y) dost瘼ne s na stronie internetowej Zamawiaj帷ego:  www.zgm.glogow.pl:
    5.1.  Formularz ofertowy (za. nr 1 do og這szenia)
    5.2.    Projekt umowy (za. nr 2 do og這szenia)
      5.3.    Wykaz wykonanych dokumentacji (za. nr 3 do og這szenia)
    5.4.  Wykaz podwykonawców (za. 4 do og這szenia)
    5.5    O鈍iadczenie o wykonaniu zamówienia si豉mi w豉snymi (za. nr 5 do og這szenia)
6.  Osobami upowa積ionymi do kontaktów z oferentami s:
5.1. Pracownicy Dzia逝 Technicznego ZGM w G這gowie, 76/853-11-30/35
5.2 Sekcja lokali i zamówie ZGM w G這gowie – Izabela Szpoci雟ka, S豉womir Sadecki  
tel. 076-853-11-31
7.    Do oferty nale篡 do陰czy nast瘼uj帷e dokumenty:
7.1. Zestawienie minimum 2 us逝g wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a je郵i okres prowadzenia  dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, odpowiadaj帷ych swym rodzajem us逝gom stanowi帷ym przedmiot zamówienia.
         Do wykazu nale篡 do陰czy dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 dokumentacje zosta造 wykonane nale篡cie (referencje, protoko造 przekazania dokumentów, etc.).
7.2. Aktualny wypis/odpis z w豉軼iwego rejestru albo za鈍iadczenie o wpisie do ewidencji
Dzia豉lno軼i gospodarczej, wydany lub urz璠owo potwierdzony przez organ wydaj帷y nie wcze郾iej ni  6 miesi璚y przed dniem otwarcia ofert.
7.3.    Kserokopie aktualnych uprawnie budowlanych w w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych
i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014, poz. 1278) wraz z kserokopiami aktualnych za鈍iadcze o przynale積o軼i do w豉軼iwej Izby Samorz康u Zawodowego.
8.      Opisan i oznaczon piecz徠k firmow Wykonawcy ofert nale篡 z這篡 do dnia 18.05.2018 r.     do godz. 900   w Sekretariacie firmy przy ul. Poczdamskiej 1 w G這gowie – II pi皻ro, pok. nr 210.
Uwaga! Z這瞠nie oferty po wyznaczonym terminie b璠zie skutkowa這 odes豉niem oferty do         Wykonawcy bez jej otwierania.
9.  Otwarcie ofert odb璠zie si w dniu 18.05.2018 r. o godz. 920 w Sali Konferencyjnej ZGM przy
      ul. Poczdamskiej 1 w G這gowie – II pi皻ro, pok. nr 214.
10.  Kryterium oceny ofert: 100% cena.
11.    Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 uniewa積ienia post瘼owania na ka盥ym jego etapie, bez
        podawania przyczyny.
12. Wyniki post瘼owania zostan opublikowane na podanej w ust. 5 stronie internetowej
      Zamawiaj帷ego.


 
PLIKI DO POBRANIA TUTAJ
 


G這gów, dn. 24.05.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POST襾OWANIA

Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na wykonanie instalacji gazowej wraz z wewn皻rzn instalacj centralnego ogrzewania w budynku lokali u篡tkowych przy ul. St. Staszica 15
w G這gowie


I.    Zamawiaj帷y: Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów dzia豉j帷y w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej G這gów
II.    Zamówienie by這 przedmiotem og這szenia z dnia  11.05.2018 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: w trybie „zapytania ofertowego” (art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pó幡. zm.)
IV.    Ilo嗆 otrzymanych ofert: 3
V.    Ilo嗆 wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilo嗆 ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty:
ZAKxD INSTALACJI C.O. GAZ I WOD. KAN.
GRZEGORZ SADOWSKI
ul. Kraszewskiego 13, 64-100 Leszno

VIII.    Ustalenia Komisji Przetargowej:   
Komisja Przetargowa dokona豉 oferty o najni窺zej cenie, która spe軟ia warunki udzia逝  w post瘼owaniu okre郵one przez Zamawiaj帷ego.

 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »