Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
Wykonywanie usług w zakresie koszenia trawników oraz przycinania żywopłotów i skupin krzewów ... PDF Drukuj Email
Ogłoszenie nr 522535-N-2019 z dnia 2019-03-07 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Wykonywanie usług w zakresie koszenia trawników oraz przycinania żywopłotów i skupin krzewów na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-25


Załączniki:

OGŁOSZENIE DO POBRANIA TUTAJ (docx)

PLIKI DO POBRANIA TUTAJ (zip)

Głogów, dnia 25.03.2019 r.

INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

1) Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 175.000,00 zł netto

2) Oferty założone w terminie:

- PRO-INFRA Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 8, 67-222 Jerzmanowa

3) Cena oferty:

- 220.131,06 zł netto

- termin wykonania zamówienia: od 16.04.2019 r. do 30.11.2019 r.

- termin płatności faktury: 22 dni


Głogów, dnia 25.03.2019 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy  z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) na:

Wykonywanie usług w zakresie koszenia trawników oraz przycinania żywopłotów i skupin krzewów na terenach administrowanych
przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w GłogowieZamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia
29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »