Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O PRZETARGU: wynajem wolnego miejsca postojowego w garażu podziemnym wielostanowiskowym PDF Drukuj Email
Głogów, dnia 08.04.2019 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie ogłasza przetarg na: wynajem wolnego miejsca postojowego w garażu podziemnym wielostanowiskowym znajdującym się przy
ul. Merkurego 8 w Głogowie.


Termin i miejsce przetargu: 16.04.2019 roku, w sali nr 214, II piętro przy ul. Poczdamskiej 1
Godzina przetargu: 900

 
Wolne miejsca postojowe w budynku przy ul. Merkurego 8 w Głogowie:
1.    miejsce postojowe nr 6 - stawka wywoławcza za miejsce wynosi  90,00 zł netto

Warunkiem udziału w przetargu jest:
1.    Przedłożenie oświadczenia, że samochód nie posiada instalacji gazowej – zał. nr 1 do Ogłoszenia.
2.    Przedłożenie dowodu osobistego oraz dowodu rejestracyjnego – do wglądu.
3.    Przedłożenie oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym miejsca postojowego, zapoznaniem się z regulaminem korzystania z miejsca postojowego, instrukcją bramy garażowej – zał. nr 2 do Ogłoszenia.
4.    Przedłożenie oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych – zał. nr 3 do Ogłoszenia.
5.    Podane wyżej stawki wywoławcze nie obejmują podatku VAT (23%), który będzie doliczony dopiero do ostatecznie wylicytowanej stawki czynszowej.
6.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uprzednie wpłacenie wymaganego wadium w wysokości miesięcznej stawki czynszowej (stawka wywoławcza netto za wskazane miejsce postojowe) i przedłożenie dowodu wpłaty.
7.    Wadium powinno być dokonane przelewem na konto ZGM: Bank Spółdzielczy  w Głogowie 04 8646 0008 0000 0000 6392 0003 (z dopiskiem : „Wadium na przetarg na miejsce postojowe nr … w parkingu podziemnym wielostanowiskowym przy
ul. Merkurego 8”) Termin wniesienia wadium upływa 15.04.2019 r.
8.    Wpłacone wadium stanowi dla ZGM Głogów zabezpieczenie zawarcia umowy najmu przez wygrywającego przetarg i nie podlega zwrotowi, gdy wygrywający przetarg odstąpi od zawarcia umowy najmu w wyznaczonym terminie.
9.    Wpłacone wadium przez uczestnika wygrywającego przetarg zalicza się na poczet wymaganej kaucji, która stanowi dla ZGM Głogów zabezpieczenie należności                       z tytułu zaległości w płatnościach, dewastacji, zniszczenia itp. ze strony Najemcy.
10.    Wadium zostaje zwrócone wszystkim uczestnikom postępowania w terminie 14 dni roboczych od dnia przetargu lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem uczestnika, który wygrał przetarg.
11.    Stawka czynszowa osiągnięta w przetargu stanowi stawkę czynszową netto najmu i jest wiążąca dla uczestnika, który wygrał przetarg.
12.    Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują członkowie Komisji Przetargowej obecni na przetargu oraz wygrywający przetarg i stanowi on podstawę do zawarcia umowy najmu.
13.    Wygrywający przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu.
14.    Przed podpisaniem umowy, wygrywający przetarg jest zobowiązany do wyrównania wpłaconej kaucji do wysokości dwumiesięcznego czynszu wynikającego z wylicytowanej stawki.
15.    Od każdego wygrywającego przetarg będzie pobierana kaucja za pilot do uruchamiania bramy wjazdowej w wysokości 70,00 zł brutto, która stanowi zabezpieczenie w razie jego zniszczenia lub utraty.

Przetarg może być odwołany bez podania przyczyn.

Miejsce postojowe można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem ADM „Hutnik” w Głogowie- tel. 76 853 11 91/92/93/94.

PLIKI DO POBRANIA TUTAJ