Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie


 ZGM W GΜGOWIE
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU: Wykonanie projektu budowlanego ... - ul. J. S這wackiego 29-35 PDF Drukuj Email

G這gów, dnia 09.04.2019 r.


OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów dzia豉j帷y w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. J. S這wackiego 29-35 w G這gowie, og豉sza post瘼owanie w trybie „zapytania ofertowego” (art. 701-4 Kodeksu Cywilnego) na:


Wykonanie projektu budowlanego (dokumentacji techniczno-kosztorysowej) dotycz帷ego wymiany instalacji elektrycznej w cz窷ciach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. J. S這wackiego 29-35 w G這gowie

1.  Zamawiaj帷y: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomo軼i przy ul. J. S這wackiego 29-35 w G這gowie,
w której imieniu dzia豉 zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie.
2. Przedmiot zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej na wymian instalacji elektrycznej (w tym Wewn皻rznych Linii Zasilaj帷ych) w cz窷ciach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. J. S這wackiego 29-35 w G這gowie.
2.2. Zakres ilo軼iowy realizacji zamówienia dla ka盥ej z nieruchomo軼i:
2.2.1.Wykonanie projektu technicznego (5 egzemplarzy)
2.2.2.Wykonanie przedmiaru robót (1 egzemplarz)
2.2.3.Wykonanie kosztorysu inwestorskiego (1 egzemplarz)
2.2.4.Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (1 egzemplarz)
2.2.5.Uzyskanie wszelkich uzgodnie formalno-prawnych zwi您anych z wykonaniem zamówienia, w tym uzgodnienie dokumentacji z dostawc energii elektrycznej
3.Termin realizacji zamówienia: do 90 dni od dnia podpisania umowy.
4.Tryb zamówienia: „zapytanie ofertowe” zgodnie z art. 701-4 Kodeksu Cywilnego
5.Materia造 dotycz帷e zamówienia (których wype軟ienia, podpisania i z這瞠nia 膨da Zamawiaj帷y) dost瘼ne s na stronie internetowej Zamawiaj帷ego: :www.zgm.glogow.pl
5.1. Formularz ofertowy (za. nr 1 do og這szenia)
5.2.Projekt umowy (za. nr 2 do og這szenia)
5.3. Wykaz podwykonawców (za. 3 do og這szenia)
5.4O鈍iadczenie o wykonaniu zamówienia si豉mi w豉snymi (za. nr 4 do og這szenia)
5.5.Podstawowe dane budynków (za. nr 5 do og這szenia)
5.6. Wykaz wykonanych dokumentacji (za. nr 6 do og這szenia)
5.7. O鈍iadczenie dotycz帷e przetwarzania danych osobowych wraz z o鈍iadczeniami osób
bior帷ymi udzia w post瘼owaniu z ramienia Wykonawcy (Za陰cznik nr 7 do og這szenia).
6. Osobami upowa積ionymi do kontaktów z oferentami s:
6.1. W sprawach technicznych: Zast瘼ca Kierownika ADM „Hutnik” ds. technicznych, Piotr Furma雟ki, tel. 76-853-11-94 lub 503-016-288.
6.2. W sprawach proceduralnych: Dzia Techniczny ZGM w G這gowie – Izabela Szpoci雟ka lub S豉womir Sadecki, tel. 076-853-11-31
7.Do oferty nale篡 do陰czy nast瘼uj帷e dokumenty:
7.1. Zestawienie minimum 2 us逝g (za. nr 6 do og這szenia) wykonanej w okresie ostatnich 3 lat,
a je郵i okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, odpowiadaj帷ej swym rodzajem us逝gom stanowi帷ym przedmiot zamówienia, tj. polegaj帷ych na wykonaniu projektów wymiany lub modernizacji instalacji elektrycznych   w budynkach mieszkalnych lub u篡tkowych. Do wykazu nale篡 do陰czy dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 dokumentacje zosta造 wykonane nale篡cie (referencje,  protoko造 przekazania dokumentów, etc.)
7.2. Aktualny wypis/odpis z w豉軼iwego rejestru albo za鈍iadczenie o wpisie do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, wydany lub urz璠owo potwierdzony przez organ wydaj帷y nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed dniem otwarcia ofert.
7.3.Kserokopie aktualnych uprawnie budowlanych w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogranicze do projektowania zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 16 maja 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pó幡. zmianami) wraz z kserokopiami aktualnych za鈍iadcze o przynale積o軼i do w豉軼iwej Izby Samorz康u.
7.4. Op豉con polis od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej w wysoko軼i co najmniej oferowanej kwoty brutto.
7.5. Podpisane o鈍iadczenie dotycz帷e przetwarzania danych osobowych wraz z o鈍iadczeniami
osób bior帷ymi udzia w post瘼owaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z za. nr 7 do
og這szenia.
7.6.Dowód wp豉ty wadium, o którym mowa w ust. 8.
a) .
9.Opisan i oznaczon piecz徠k firmow Wykonawcy ofert nale篡 z這篡 do dnia 23.04.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie firmy przy ul. Poczdamskiej 1 w G這gowie – II pi皻ro, pok. nr 201.
Uwaga! Z這瞠nie oferty po wyznaczonym terminie b璠zie skutkowa這 odes豉niem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
10. Otwarcie ofert odb璠zie si w dniu 23.04.2019 r. o godz. 910 w Sali Narad ZGM przy
ul. Poczdamskiej 1 w G這gowie – II pi皻ro, pok. nr 214.
11.Kryterium oceny ofert: 100% cena
12.Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 uniewa積ienia post瘼owania na ka盥ym jego etapie, bez
podawania przyczyny
13.Wyniki post瘼owania zostan opublikowane na podanej w ust. 5 stronie internetowej
Zamawiaj帷ego.
14.Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 prowadzenia dalszych negocjacji z wykonawcami, którzy z這篡li oferty.
15.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowi您any do podpisania umowy w siedzibie Zamawiaj帷ego, bez wzgl璠u na umiejscowienie siedziby Wykonawcy, w terminie ustalonym pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc. Zamawiaj帷y nie dopuszcza przes豉nia umowy do podpisania drog pocztow.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
G這gów, dnia 28.05.2019 r.
                               
INFORMACJA O WYNIKACH POST襾OWANIA

Wykonanie projektu budowlanego (dokumentacji techniczno-kosztorysowej) dotycz帷ego wymiany instalacji elektrycznej w cz窷ciach wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. J. S這wackiego 29-35
w G這gowie


I.    Zamawiaj帷y: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. J. S這wackiego 29-35 w G這gowie,
w imieniu której dzia豉 Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów.
II.    Zamówienie by這 przedmiotem og這szenia z dnia  09.04.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 701-4 Kodeksu Cywilnego
IV.    Ilo嗆 otrzymanych ofert: 1
V.    Ilo嗆 wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilo嗆 ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
Electro-Project Piotr Murach
ul. Dworcowa 53, Wilkowice, 64-115 安i璚iechowa

VIII.    Ustalenia Komisji Przetargowej:   
Komisja Przetargowa dokona豉 wyboru jedynej z這穎nej oferty, spe軟iaj帷ej warunki udzia逝  w post瘼owaniu okre郵one przez Zamawiaj帷ego.
 
 
 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »