Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie


 ZGM W GΜGOWIE
Wodomierze dla wszystkich

ImageW celu oszcz璠nego gospodarowania wod rozpocz瘭i鄉y monta wodomierzy z.w. i c.w. we wszystkich budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGM. Zakup, oraz koszt monta簑 wodomierza pokrywaj, sami mieszka鎍y. Na wniosek zainteresowanego jest mo磧iwo嗆 roz這瞠nia na raty ca這軼i kosztu! W mieszkaniach, które nie maj zainstalowanych wodomierzy indywidualnych mieszka鎍y p豉c rycza速 za zu篡cie wody przypadaj帷e na jedn osob zamieszka陰 w tym lokalu.

Wi璚ej informacji…
 
Za co p豉cimy ?
Image WxSCICIELE:

Zgodnie z zapisami ustawy o w豉sno軼i lokali w豉軼iciel lokalu jest obowi您any uczestniczy w kosztach zarz康u zwi您anych z utrzymaniem nieruchomo軼i wspólnej (art. 13).

Wspó逕豉軼iciele nieruchomo軼i wspólnej (wspólnota mieszkaniowa) w drodze podj璚ia stosownej uchwa造 podejmuj decyzj w zakresie ustalenia (art. 22):
a) wynagrodzenia zarz康u lub zarz康cy nieruchomo軼i wspólnej,
b) przyj璚ia rocznego planu gospodarczego,
c) ustalenia wysoko軼i op豉t na pokrycie kosztów zarz康u.

Po篡tki i inne przychody z nieruchomo軼i wspólnej s逝膨 pokrywaniu wydatków zwi您anych z jej utrzymaniem, a w cz窷ci przekraczaj帷ej te potrzeby przypadaj w豉軼icielom lokali w stosunku do ich udziaów. W takim samym stosunku w豉軼iciele lokali ponosz wydatki i ci篹ary zwi您ane z utrzymaniem nieruchomo軼i wspólnej w cz窷ci nieznajduj帷ej pokrycia w po篡tkach i innych przychodach. Uchwa豉 w豉軼icieli mo瞠 ustali zwi瘯szenie obci捫enia z tego tytu逝 w豉軼icieli lokali u篡tkowych, je瞠li uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali (art. 12).

Na koszty zarz康u nieruchomo軼i wspóln sk豉daj si w szczególno軼i (art. 14):
1) wydatki na remonty i bie膨c konserwacj,
2) op豉ty za dostaw energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w cz窷ci dotycz帷ej nieruchomo軼i wspólnej, oraz op豉ty za anten zbiorcz i wind,
3) ubezpieczenia, podatki i inne op豉ty publicznoprawne, chyba 瞠 s pokrywane bezpo鈔ednio przez w豉軼icieli poszczególnych lokali,
4) wydatki na utrzymanie porz康ku i czysto軼i,
5) wynagrodzenie cz這nków zarz康u lub zarz康cy.

Na pokrycie kosztów zarz康u w豉軼iciele lokali uiszczaj zaliczki w formie bie膨cych op豉t, p豉tne z góry do dnia 10 ka盥ego miesi帷a (art. 15).


NAJEMCY:

    Ustalenie wysoko軼i stawek czynszowych   dla lokali komunalnych  stanowi帷ych w豉sno嗆  Gminy   Miejskiej   G這gów    nast瘼uje na podstawie  art. 7 ust. 1 i art. 8 pkt.1 ustawy  z dnia 21  czerwca  2001 roku  o ochronie  praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy   i o zmianie  kodeksu cywilnego  (j.t.   Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami )  oraz Uchwa造  Rady  Miejskiej  w G這gowie Nr XXVIII/254/2009 z dnia 17 lutego  2009 roku  w sprawie   uchwalenia  wieloletniego   programu gospodarowania  mieszkaniowym   zasobem  Gminy  Miejskiej  na lata 2009-2013.

 
UWAGA! Warto przeczyta

ImageInformacja dla  mieszka鎍ów  budynków  komunalnych  w  G這gowie na temat przyczyn  po瘸rów  w  budynkach  mieszkalnych, oraz  sposobów
zachowania  si  w  sytuacji  zagro瞠nia  po瘸rem. Zapraszamy do zapoznania si m.in. z mo磧iwymi przyczynami po瘸ru, zaleceniami przeciwpo瘸rowymi, sposobami post瘼owania podczas po瘸ru i wieloma innymi wa積ymi informacjami mog帷ych zwi瘯szy bezpiecze雟two mieszka鎍ów.

 

Wi璚ej informacji…
 
Warto wiedzie: Spadek, zamiana i wykup

ImagePo 鄉ierci gównego najemcy mieszkanie komunalne mo瞠 przej望 ma鹵onek, dziecko, osoba wobec której zmar造 mia obowi您ek alimentacyjny lub pozostawa we wspólnym po篡ciu (konkubent) przez okres co najmniej 5 lat. Takiego prawa nie maj natomiast wnuki i prawnuki. Mo積a te stara si o zamian zbyt ma貫go, substandardowego, czy niedogodnie po這穎nego lokalu. Najlepiej jednak znale潭 osob, która b璠zie chcia豉 si zamieni. Istnieje tak瞠 mo磧iwo嗆 zamiany mieszkania komunalnego na lokatorskie w spó責zielni mieszkaniowej i odwrotnie. Szczegó這we zasady reguluje w tym przypadku odpowiednia uchwa豉 Rady Miejskiej oraz statuty i regulaminy spó責zielni.

Wi璚ej informacji…
 
«« start « poprzednia 1 2 3 4 nast瘼na » koniec »»

Pozycje :: 9 - 12 z 13