UWAGA! TO JEST STRONA ARCHIWALNA ZGM w GŁOGOWIE. ABY PRZEJŚĆ NA AKTUALNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ KLIKNIJ:

www.zgm.glogow.pl

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE
PLACE ZABAW:WAŻNE DLA RODZICÓW!

Poniżej podajemy wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw - zlokalizowanych na otwartym powietrzu - w trakcie pandemii koronawirusa w Polsce.
Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
•    Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
•    Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
•    W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
•    Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe - nie w kierunku innych).
•    Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw.
•    Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
•    Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
•    W przypadku, gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
•    W przypadku, gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.

 
OGŁOSZENIE
PRZYPOMINAMY, ŻE CZAS ZAGROŻENIA COVID 19 NADAL TRWA.
BARDZO PROSIMY – MAJĄC NA WZGLĘDZIE DOBRO NAS WSZYSTKICH – O PRZESTRZEGANIE PODSTAWOWYCH ZASAD OSTROŻNOŚCI ORAZ OBOWIĄZUJĄCEGO DYSTANSU MIĘDZY LUDŹMI – PRZEDE WSZYSTKIM:
  • PAMIĘTAJMY O CZĘSTYM MYCIU RĄK – TAKŻE U DZIECI,
  • PAMIĘTAJMY O NOSZENIU MASECZEK NA USTACH I NOSIE - ZWŁASZCZA W INSTYTUCJACH, SKLEPACH, KOŚCIOŁACH I INNYCH SKUPISKACH LUDZI W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH.
  • PAMIĘTAJMY O ZACHOWANIU DYSTANSU MIĘDZY LUDŹMI – UNIKAJMY ZGROMADZEŃ I INNYCH SKUPISK LUDZI.
  • OGRANICZMY – W MIARĘ MOŻLIWOŚCI - DOTYKANIE RÓŻNYCH POWIERZCHNI OGÓLNODOSTĘPNYCH, A W PRZYPADKU KONTAKTU – STARAJMY SIĘ NA BIEŻĄCO DEZYNFEKOWAĆ LUB MYĆ RĘCE.
  • KONTROLUJMY ZACHOWANIE NASZYCH DZIECI, KTÓRE POTRZEBUJĄ W DANEJ SYTUACJI DODATKOWEGO NADZORU.
  • ŻYCZYMY DUŻO ZDROWIA
 
OGŁOSZENIE
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ INFORMUJE MIESZKAŃCÓW, ŻE OD DNIA 25 MAJA BR. WPROWADZIŁ MOŻLIWOŚĆ WIZYT W NASZYM ZAKŁADZIE. WIZYTY TE NALEŻY NAJPIERW UMÓWIĆ TELEFONICZNIE NA KONKRETNIE USTALONY TERMIN – Z WŁAŚCIWYM DZIAŁEM LUB ADMINISTRACJĄ.

MAJĄC JEDNAK NA WZGLĘDZIE DOBRO NAS WSZYSTKICH PROSIMY, ABY NADAL PRZEDE WSZYSTKIM KORZYSTAĆ Z KONTAKTU - DROGĄ TELEFONICZNĄ, MAIL’OWĄ LUB ZA POŚREDNICTWEM NASZYCH SKRZYNEK POCZTOWYCH:

MAIL: SEKRETARIAT@ZGM.GLOGOW.PL

TEL.: 76 853 11 02 - ZGM - SEKRETARIAT,
76 853 11 94/93/91 - ADM "HUTNIK",
 76 853 11 84/83/82 - ADM "ŚRÓDMIEŚCIE",
76 853 11 61 – WODA, 76 853 11 64 - CZYNSZE
76 853 11 70 – WINDYKACJA
76 853 11 10 – SEKCJA WSPÓLNOT
76 853 11 50/52 – KSIĘGOWOŚĆ WSPÓLNOT

 
OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GŁOGOWIE INFORMUJE,

ŻE WYPŁATA RYCZAŁTÓW NA ZAKUP OPAŁU DOKONYWANA BĘDZIE W PLACÓWCE  

Banku Spółdzielczego Przemków

w GŁOGOWIE przy UL.BUDOWLANYCH 14a  

OD DNIA 18.03.2020 r. DO ODWOŁANIA.

 
OGŁOSZENIE

UWAGA WŁAŚCICIELE!!!

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM ODWOŁANE ZOSTAJĄ ZEBRANIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGM.

O NOWYM TERMINIE ZEBRAŃ POINFORMUJEMY ODRĘBNYMI ZAWIADOMIENIAMI.


 
OGŁOSZENIE
 
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W ZWIĄZKU Z NIEBEZPIECZEŃSTWEM KORONAWIRUSA BARDZO PROSI, ABY:
- OSOBY STARSZE, OSOBY PRZEZIĘBIONE,
OSOBY Z KATAREM, KASZLEM ITP. - NIE PRZYCHODZIŁY DO BIURA,
ALE KORZYSTAŁY   Z KONTAKTU - DROGĄ TELEFONICZNĄ LUB MAIL’OWĄ:
 
MAIL: SEKRETARIAT@ZGM.GLOGOW.PL
 
TEL.: 76 853 11 02 - ZGM - SEKRETARIAT,

76 853 11 94/93/91 - ADM „HUTNIK”,

 76 853 11 84/83/82 - ADM „ŚRÓDMIEŚCIE”,

76 853 11 61 - WODA
76 853 11 64 - CZYNSZE
76 853 11 70 - WINDYKACJA
 
O G Ł O S Z E N I E
Image Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje o możliwości spłaty swoich zaległości z tytułu korzystania z gminnych lokali mieszkaniowych bądź użytkowych w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Miejskiej Głogów, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 Wszystkie zainteresowane osoby w celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z naszymi Administracjami przy ul. Norwida 1 (ADM „HUTNIK”), oraz przy ul. Aleja Wolności 40a ( ADM „ŚRÓDMIEŚCIE” ).
 
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1, reprezentowany przez Dyrektora.

2.    Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie jest Pani Angela Piotrowska (e-mail: iod@zgm.glogow.pl).


Państwa dane osobowe przetwarzane będą celem realizacji zadań statutowych ZGM zgodnych z Załącznikiem do Uchwały Nr XXX/181/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 05.06.2012 r. § 1 pkt 2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/e ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1.    Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

2.    Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany do realizacji zadań o których mowa w pkt. 3 powyżej.

3.    Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 
«« start « poprzednia 1 2 3 następna » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 22