Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
ADM Hutnik PDF Drukuj Email
  ADMINISTRACJA HUTNIK
 ADRES
ADMINISTRACJI
Image

ul. Norwida 1  67 - 200 Głogów
TELEFON 76-853-11-90
 FAX 76-853-11-90
 E- mail admhutnik@zgm.glogow.pl
CZAS
PRACY

 poniedziałek       700 - 1500
 wtorek                 800 - 1600  
 środa-piątek      700 - 1500   

WPŁATY

Wpłat bez dodatkowych opłat można dokonywać
w B.S. Głogów ul. Sikorskiego oraz w BS Przemków  punkt kasowy
ul. J.Robotniczej 2 (Galeria Dworcowa)

POGOTOWIE
AWARYJNE

poniedziałek        700 - 1500   tel. 76 853 11 90
poniedziałek      1500 -   800   tel. 994
wtorek                  800 - 1600   tel.
76 853 11 90
wtorek                1600 -  700   tel. 994
środa                    700 - 1500   tel.
76 853 11 90
środa                  1500 -  700   tel. 994
czwartek              700 - 1500   tel.
76 853 11 90
czwartek            1500 - 700   tel. 994
piątek                   700 - 1500   tel.
76 853 11 90
pt - pon              1500 -   700   tel. 994

RACHUNKI
BANKOWE

B.S. W GŁOGOWIE
58 8646 0008 0000 0000 6392 0001
(Czynsz - bez prowizji) 
31 86460008 0000 0000 6392 0002
(Inne opłaty - bez prowizji)

B.S. W PRZEMKOWIE (w Galerii Dworcowej)
61 8653 0004 0000 0087 7309 0001
(Czynsz - bez prowizji)
   34 8653 0004 0000 0087 7309 0002
     (Fundusz remontowy - bez prowizji)
ImageADM „Hutnik” zarządza i administruje budynkami komunalnymi, budynkami wspólnot mieszkaniowych i budynkami użyteczności publicznej.

Znaczna część zarządzanych budynków to budynki o dużej powierzchni. Na terenie ADM znajduje się 7 budynków wysokich (wieżowce). Administrowane budynki posadowione są na bardzo rozległym terenie tj. na osiedlu Kopernik, Kościuszki, Hutnik I i II , Piastów, Żarków, Nosocice,  Krzepów, Widziszów, Paulinów. ADM „Hutnik” zarządza 47 budynkami wspólnot mieszkaniowych. Corocznie w pierwszym kwartale odbywają się zebrania wspólnot mieszkaniowych. Przedmiotem zebrań jest :

rozliczenie kosztów nieruchomości za rok poprzedni
• uchwalenie planu gospodarczego
• ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów nieruchomości wspólnej i opłat za dzierżawę części wspólnej.

 

CHARAKTERYSTYKA ZARZĄDZANYCH OBIEKTÓW

Budynki stanowiące 100 % własność Gminy

22

Budynki Wspólnot Mieszkaniowych

47

Budynki gospodarcze

55

Garaże

3

Ilość budynków ogółem

127

Mieszkania komunalne

1 345

Mieszkania własnościowe

1 044

Mieszkania w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej "Nadodrze"

55

Ilość mieszkań ogółem

2 389

Lokale komunalne

74

Lokale własnościowe

19

Ilość lokali użytkowych ogółem

93

Powierzchnia użytkowa  budynków mieszkalnych m2

102 038,53

Powierzchnia terenów zewnętrznych (chodniki, trawniki) m2

105 727,60

Ilość mieszkańców rejonu Hutnik

5 843

Wspólnoty mieszkaniowe zarządzane przez ADM Hutnik

47ZAKRES DZIAŁANIA ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH

ADM posiada dokładną znajomość administrowanego terenu, budowli oraz właściwego użytkowania budynków i lokali. Całokształt spraw prowadzonych przez Administrację ma na celu właściwą obsługę mieszkańców, utrzymanie budynków i ich urządzeń w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie prawidłowego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości /posesji/. Prowadzi wszelkie działania w  zakresie technicznej ochrony substancji mieszkaniowej, utrzymania budynków i ich urządzeń w należytym stanie technicznym.ImageImageImage