Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMIANIE LOKALU SOCJALNEGO PDF Drukuj Email
Image OGŁOSZENIE O ZAMIANIE LOKALU SOCJALNEGO

Gmina Miejska Głogów informuje, że posiada do zamiany  dwupokojowy lokal socjalny położony
w Serbach  przy ul. Wodnej 1/4.


powierzchnia użytkowa lokalu: 50,10 m2
powierzchnia pokoi: 28,96 m2

W/w lokal zostanie udostępniony do obejrzenia dniu 03.01.2018 w godz. od 14.00 do 14.30     
lub w innym terminie po uzgodnieniu telefonicznym z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej – ADM „Śródmieście” tel. 76 853-11-83.

Wnioski o zamianę lokalu można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców tut. Urzędu (pokój nr 18) lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego www.glogow.pl

Wypełnione wnioski należy składać w terminie do dnia 10-01-2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie (Rynek 10, pok. nr 18).
 
Warunkiem dokonania zamiany jest:
- posiadanie umowy najmu lokalu socjalnego
- remont w/w lokalu we własnym zakresie z własnych środków finansowych najemcy
- oddanie dotychczas zajmowanego lokalu do dyspozycji Gminy Miejskiej Głogów w stanie nadającym się do jego ponownego zasiedlenia

Szczegółowe warunki dokonywania zamian określa Regulamin dokonywania zamian lokali komunalnych pomiędzy najemcami lokali komunalnych, a Gminą Miejską Głogów zatwierdzony przez Prezydenta Miasta w dniu 05-06-2009r. (ze zmianami z 11 maja 2015 roku), który znajduje się do wglądu na stronie internetowej Urzędu oraz w Wydziale Komunalnym pokój nr 243.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w terminie do dnia 27.12.2017r. do dnia 10.01.2018r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »