Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie


 ZGM W GΜGOWIE
OGΜSZENIE PDF Drukuj Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporz康zenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuj, i:

1.    Administratorem Pa雟twa danych osobowych jest Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej z siedzib w G這gowie przy ul. Poczdamskiej 1, reprezentowany przez Dyrektora.

2.    Inspektorem Ochrony Danych w Zak豉dzie Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie jest Pani Angela Piotrowska (e-mail: iod@zgm.glogow.pl).


Pa雟twa dane osobowe przetwarzane b璠 celem realizacji zada statutowych ZGM zgodnych z Za陰cznikiem do Uchwa造 Nr XXX/181/12 Rady Miejskiej w G這gowie z dnia 05.06.2012 r. § 1 pkt 2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/e ROZPORZ.ZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1.    Odbiorcami Pa雟twa danych osobowych b璠 wy陰cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

2.    Pa雟twa dane osobowe przechowywane b璠 przez okres wymagany do realizacji zada o których mowa w pkt. 3 powy瞠j.

3.    Posiadaj Pa雟two prawo do 膨dania od administratora dost瘼u do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni璚ia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofni璚ia zgody w dowolnym momencie bez wp造wu na zgodno嗆 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni璚iem.

4.    Maj Pa雟two prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »