Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie


 ZGM W GΜGOWIE
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU: Opracowanie dokumentacji ... - ul. Elektryczna 1 PDF Drukuj Email

G這gów, 30.01.2019 r.

OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU


Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów zaprasza do sk豉dania ofert cenowych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówie publicznych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1986


Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dotycz帷ej wykonania wewn皻rznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz instalacj ciep貫j wody u篡tkowej przy ul. Elektrycznej 1 w G這gowie


1. Zamawiaj帷y: Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej w G這gowie, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów dzia豉j帷y w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej G這gów.
2. Tryb post瘼owania: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dotycz帷ej wykonania wewn皻rznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz instalacj ciep貫j wody u篡tkowej przy ul. Elektrycznej 1 w G這gowie.
4.Zakres realizacji zamówienia:
3. opis techniczny (projekt budowlany) - 4 egz.
3. przedmiar robót - 1 egz.
3. kosztorys inwestorski - 1 egz.
3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 1 egz.
3. wszelkie uzgodnienia formalno - prawne zwi您ane z wykonaniem zamówienia
5. Termin realizacji zamówienia: do 2 miesi璚y od daty zawarcia umowy.
6.Materia造 dotycz帷e zamówienia (których wype軟ienia, podpisania i z這瞠nia 膨da Zamawiaj帷y) dost瘼ne s na stronie internetowej Zamawiaj帷ego: :www.zgm.glogow.pl
6.1. Formularz ofertowy (za. nr 1 do og這szenia)
6.2.Projekt umowy (za. nr 2 do og這szenia)
6.3.Wykaz wykonanych dokumentacji (za. nr 3 do og這szenia)
6.4. Wykaz podwykonawców (za. 4 do og這szenia)
6.5.O鈍iadczenie o wykonaniu zamówienia si豉mi w豉snymi (za. nr 5 do og這szenia)
6.6. O鈍iadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (za. nr 6 do og這szenia)
7. Osobami upowa積ionymi do kontaktów z oferentami s:
7.1. Kierownik Dzia逝 Technicznego ZGM w G這gowie Ryszard Sajko, 76/853-11-30 lub
575-677-020.
7.2.Dzia Techniczny - Przetargi ZGM w G這gowie – Izabela Szpoci雟ka, S豉womir Sadecki
tel. 076-853-11-31
8.Do oferty nale篡 do陰czy nast瘼uj帷e dokumenty:
8.1. Zestawienie minimum 2 us逝g wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a je郵i okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, tj. zestawienie wykonanych dokumentacji projektowych w zakresie instalacji gazowych, centralnego ogrzewania itp. dotycz帷ych budynków mieszkalnych lub us逝gowych (renowacje, remonty, demonta starych instalacji, monta nowych instalacji itp.).
Do wykazu nale篡 do陰czy dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 dokumentacje zosta造 wykonane nale篡cie (referencje, protoko造 przekazania dokumentów, etc.).
8.2. Aktualny wypis/odpis z w豉軼iwego rejestru albo za鈍iadczenie o wpisie do ewidencji
Dzia豉lno軼i gospodarczej, wydany lub urz璠owo potwierdzony przez organ wydaj帷y nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed dniem otwarcia ofert.
8.3.Kserokopie aktualnych uprawnie budowlanych w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zgodnie z §23 Rozporz康zenia Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006 r. (Dz. U. z 16.05.2006 r., Nr 83 poz. 578 z pó幡. zm.) wraz z aktualnym za鈍iadczeniem o przynale積o軼i do w豉軼iwej Izby Samorz康u Zawodowego..
9. Opisan i oznaczon piecz徠k firmow Wykonawcy ofert nale篡 z這篡 do dnia 12.02.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie firmy przy ul. Poczdamskiej 1 w G這gowie – II pi皻ro, pok. nr 210.
Uwaga! Z這瞠nie oferty po wyznaczonym terminie b璠zie skutkowa這 odes豉niem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
10. Otwarcie ofert odb璠zie si w dniu 12.02.2019 r. o godz. 930 w Sali Narad ZGM przy
ul. Poczdamskiej 1 w G這gowie – II pi皻ro, pok. nr 214.
11. Kryterium oceny ofert: 100% cena.
12.Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 uniewa積ienia post瘼owania na ka盥ym jego etapie, bez
podawania przyczyny.
13. Wyniki post瘼owania zostan opublikowane na podanej w ust. 6 stronie internetowej
Zamawiaj帷ego.


PLIKI DO POBRANIA: TUTAJ
 
G這gów, dnia 19.02.2019 r.
                                   
INFORMACJA O WYNIKACH POST襾OWANIA

Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dotycz帷ej wykonania wewn皻rznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz instalacj ciep貫j wody u篡tkowej przy ul. Elektrycznej 1 w G這gowie

I.    Zamawiaj帷y: Zak豉d Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 G這gów dzia豉j帷y w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej G這gów
II.    Zamówienie by這 przedmiotem og這szenia z dnia  30.01.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
IV.    Ilo嗆 otrzymanych ofert: 2
V.    Ilo嗆 wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilo嗆 ofert odrzuconych: 0
VII.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
Biuro Projektów i Realizacji
Instalacje Sadowski
ul. Grunwaldzka 48/4, 64-100 Leszno

VIII.    Ustalenia Komisji Przetargowej:   
Komisja Przetargowa dokona豉 wyboru oferty o najni窺zej cenie, która spe軟ia warunki udzia逝  w post瘼owaniu okre郵one przez Zamawiaj帷ego.
 
 
 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »