Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
Wykonywanie usług w zakresie koszenia trawników oraz przycinania żywopłotów i skupin krzewów ... PDF Drukuj Email
Ogłoszenie nr 529641-N-2019 z dnia 2019-03-26 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Wykonywanie usług w zakresie koszenia trawników oraz przycinania żywopłotów i skupin krzewów na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-09, godzina: 09:00
 
 

Załączniki:

OGŁOSZENIE DO POBRANIA TUTAJ (docx)

PLIKI DO POBRANIA TUTAJ (zip)
 

 

Głogów, dnia 09.04.2019 r.

INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

1) Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 175.000,00 zł netto

2) Oferty założone w terminie:

- PRO-INFRA Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 8, 67-222 Jerzmanowa

3) Cena oferty:

- 193.863,71 zł netto

- termin wykonania zamówienia: od 16.04.2019 r. do 30.11.2019 r.

- termin płatności faktury: 22 dni

 

 

Głogów, dnia 19.04.2019 r.
                               
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy  z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) zwaną dalej „ustawą Pzp” na:

Wykonywanie usług w zakresie koszenia trawników oraz przycinania żywopłotów i skupin krzewów na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający informuje:

1.    Jako najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PRO-INFRA Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 8, 67-222 Jerzmanowa


cena oferty - 209.372,81 zł brutto
termin płatności faktury - 22 dni


2.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:   
Zamawiający dokonał wyboru jedynej złożonej oferty, spełniającej warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0

4.    Ilość ofert odrzuconych: 0
 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »