Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonywanie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania ... PDF Drukuj Email
Ogłoszenie nr 629038-N-2019 z dnia 2019-11-28 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Wykonywanie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania niesegregowanych odpadów komunalnych pochodzących z lokali użytkowych oraz odpadów pochodzących z utrzymania czystości terenów zewnętrznych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-09, godzina: 09:00
 
 

Załączniki:

OGŁOSZENIE DO POBRANIA TUTAJ (doc)

PLIKI DO POBRANIA TUTAJ (zip)

 

Głogów, dnia 09.12.2019 r.

INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 136.000,00 zł netto

2. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
- GPK - SUEZ GŁOGÓW Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7A, 67-2000 Głogów

3. Ceny ofert:
- GPK - SUEZ GŁOGÓW Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7A, 67-2000 Głogów: 102.310,56 zł netto

4. Okresy gwarancji: nie dotyczy

5. Terminy płatności:

- GPK - SUEZ GŁOGÓW Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7A, 67-2000 Głogów: 23 dni 

 

Głogów, dnia 19.12.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Wykonywanie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania niesegregowanych odpadów komunalnych pochodzących z lokali administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

I.    Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, ul. Poczdamska 1,
67-200 Głogów działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Głogów
II.    Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia z dnia  28.11.2019 r.
III.    Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podst. art. 39 ustawy
z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
IV.    Ilość otrzymanych ofert: 1
V.    Ilość wykonawców wykluczonych: 0
VI.    Ilość ofert odrzuconych: 0
VII.    Informacja o rozstrzygnięciu postępowania:
GPK – SUEZ Głogów Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7a, 67-200 Głogów

VIII.    Uzasadnienie wyboru oferty:   
Zamawiający dokonał wyboru jedynej złożonej oferty, spełniającej warunki udziału
w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
 

 

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »