Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
Obrońców Pokoju 13-13 c - reklama PDF Drukuj Email
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Obrońców Pokoju 13-13 c w Głogowie, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów informuje o możliwości odpłatnej dzierżawy części ściany szczytowej w/w budynku, znajdującej się od strony północnej, przeznaczonej na reklamę ledową lub zwykłą o wielkości 2 x 4 m.

-Ściana jest dobrze widoczna ze skrzyżowania ul. Obrońców Pokoju, ul. Chopina, ul. Moniuszki
-Koszt dzierżawy wynosi 600,00 zł netto/ 1 m-c  
-Wszystkie zezwolenia oraz przyłącza, dzierżawca pozyskuje we własnym zakresie i na własny koszt
-W roku 2012 planuje się wykonanie nowej elewacji budynku wraz z termomodernizacją
-Umowę dzierżawy przygotowuje  zarządca nieruchomości  tj. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Poczdamska 1


Kontakt telefoniczny:
Przewodniczący Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Obrońców Pokoju 13, 67-200 Głogów,
Czesław Korzępa, Tel.  76  727 26 14

 
« poprzedni artykuł