Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
Sposób na dobrą wentylację - nawiewniki okienne

ImageBiorąc pod uwagę coraz powszechniejszą wymianę stolarki okiennej, dostarczenie świeżego powietrza jest w tej chwili jednym z większych problemów w budownictwie mieszkaniowym.
Warunkiem prawidłowego działania większości systemów przewietrzania jest doprowadzenie do domu odpowiedniej ilości powietrza z zewnątrz. Dawniej, w budynkach wymiana powietrza odbywała się przez naturalne nieszczelności, a te przede wszystkim znajdowały się w oknach i ścianach. Wypaczone ramy okienne, brak uszczelek, popękane szyby - tą drogą nasze domy "oddychały". Kiedy pojawiły się szczelne i nowoczesne okna z PCV, aluminium, czy drewna w domach zrobiło się duszno.

Więcej informacji…
 
Przykra rzeczywistość - dewastacje

ImageProblem wandalizmu jest zjawiskiem społecznym, który od wielu lat występuje na każdym głogowskim osiedlu. Nie omija on oczywiście osiedli i budynków, którymi administruje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Najczęściej sprawcami wandalizmu są młodzi ludzie, chociaż nie jest to oczywiście regułą. Bardzo często młodzież i dzieci wychowując się w trudnych warunkach socjalnych pozostawieni sami sobie dużo czasu spędzają na ulicy, przesiadują pod blokami i na klatkach schodowych. W związku z dużą zależnością od grupy – poszukują autorytetów w środowisku rówieśniczym, łatwo chłonąc ideologie niezgodne z obowiązującymi normami społecznymi.

Więcej informacji…
 
Wodomierze dla wszystkich

ImageW celu oszczędnego gospodarowania wodą rozpoczęliśmy montaż wodomierzy z.w. i c.w. we wszystkich budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGM. Zakup, oraz koszt montażu wodomierza pokrywają, sami mieszkańcy. Na wniosek zainteresowanego jest możliwość rozłożenia na raty całości kosztu! W mieszkaniach, które nie mają zainstalowanych wodomierzy indywidualnych mieszkańcy płacą ryczałt za zużycie wody przypadające na jedną osobę zamieszkałą w tym lokalu.

Więcej informacji…
 
Za co płacimy ?
Image WŁASCICIELE:

Zgodnie z zapisami ustawy o własności lokali właściciel lokalu jest obowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (art. 13).

Współwłaściciele nieruchomości wspólnej (wspólnota mieszkaniowa) w drodze podjęcia stosownej uchwały podejmują decyzję w zakresie ustalenia (art. 22):
a) wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej,
b) przyjęcia rocznego planu gospodarczego,
c) ustalenia wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu.

Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. Uchwała właścicieli może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali (art. 12).

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności (art. 14):
1) wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,
3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
5) wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca (art. 15).


NAJEMCY:

    Ustalenie wysokości stawek czynszowych   dla lokali komunalnych  stanowiących własność  Gminy   Miejskiej   Głogów    następuje na podstawie  art. 7 ust. 1 i art. 8 pkt.1 ustawy  z dnia 21  czerwca  2001 roku  o ochronie  praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy   i o zmianie  kodeksu cywilnego  (j.t.   Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami )  oraz Uchwały  Rady  Miejskiej  w Głogowie Nr XXVIII/254/2009 z dnia 17 lutego  2009 roku  w sprawie   uchwalenia  wieloletniego   programu gospodarowania  mieszkaniowym   zasobem  Gminy  Miejskiej  na lata 2009-2013.

 
UWAGA! Warto przeczytać

ImageInformacja dla  mieszkańców  budynków  komunalnych  w  Głogowie na temat przyczyn  pożarów  w  budynkach  mieszkalnych, oraz  sposobów
zachowania  się  w  sytuacji  zagrożenia  pożarem. Zapraszamy do zapoznania się m.in. z możliwymi przyczynami pożaru, zaleceniami przeciwpożarowymi, sposobami postępowania podczas pożaru i wieloma innymi ważnymi informacjami mogących zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.

 

Więcej informacji…
 
Warto wiedzieć: Spadek, zamiana i wykup

ImagePo śmierci głównego najemcy mieszkanie komunalne może przejąć małżonek, dziecko, osoba wobec której zmarły miał obowiązek alimentacyjny lub pozostawał we wspólnym pożyciu (konkubent) przez okres co najmniej 5 lat. Takiego prawa nie mają natomiast wnuki i prawnuki. Można też starać się o zamianę zbyt małego, substandardowego, czy niedogodnie położonego lokalu. Najlepiej jednak znaleźć osobę, która będzie chciała się zamienić. Istnieje także możliwość zamiany mieszkania komunalnego na lokatorskie w spółdzielni mieszkaniowej i odwrotnie. Szczegółowe zasady reguluje w tym przypadku odpowiednia uchwała Rady Miejskiej oraz statuty i regulaminy spółdzielni.

Więcej informacji…
 
Droga do mieszkania komunalnego

ImageW Głogowie, aby móc zacząć starania o lokal komunalny, należy spełniać kryterium dochodowe – dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 100 proc. najniższej emerytury. W gospodarstwie jednoosobowym nie może przekroczyć 150 proc. najniższej emerytury. Kolejne kryterium to warunki zamieszkania. Poza zupełnie wyjątkowymi sytuacjami ubiegający się o lokal komunalny nie może mieć prawa własności do jakiegokolwiek mieszkania. Szanse na otrzymanie mieszkania komunalnego mają osoby i rodziny żyjące w dużej ciasnocie ( 7 i mniej m kw. powierzchni na osobę) lub w mieszkaniach o niskim standardzie. Ważne jest też, by od kilku lat były zameldowane w Głogowie.  

Więcej informacji…
 
«« start « poprzednia 1 2 3 następna » koniec »»

Pozycje :: 16 - 22 z 22