Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie


 ZGM W GŁOGOWIE
OGŁOSZENIE
 
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W ZWIĄZKU Z NIEBEZPIECZEŃSTWEM KORONAWIRUSA BARDZO PROSI, ABY:
- OSOBY STARSZE, OSOBY PRZEZIĘBIONE,
OSOBY Z KATAREM, KASZLEM ITP. - NIE PRZYCHODZIŁY DO BIURA,
ALE KORZYSTAŁY   Z KONTAKTU - DROGĄ TELEFONICZNĄ LUB MAIL’OWĄ:
 
MAIL: SEKRETARIAT@ZGM.GLOGOW.PL
 
TEL.: 76 853 11 02 - ZGM - SEKRETARIAT,

76 853 11 94/93/91 - ADM „HUTNIK”,

 76 853 11 84/83/82 - ADM „ŚRÓDMIEŚCIE”,

76 853 11 61 - WODA
76 853 11 64 - CZYNSZE
76 853 11 70 - WINDYKACJA
 
O G Ł O S Z E N I E
Image Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje o możliwości spłaty swoich zaległości z tytułu korzystania z gminnych lokali mieszkaniowych bądź użytkowych w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Miejskiej Głogów, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 Wszystkie zainteresowane osoby w celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z naszymi Administracjami przy ul. Norwida 1 (ADM „HUTNIK”), oraz przy ul. Aleja Wolności 40a ( ADM „ŚRÓDMIEŚCIE” ).
 
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1, reprezentowany przez Dyrektora.

2.    Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie jest Pani Angela Piotrowska (e-mail: iod@zgm.glogow.pl).


Państwa dane osobowe przetwarzane będą celem realizacji zadań statutowych ZGM zgodnych z Załącznikiem do Uchwały Nr XXX/181/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 05.06.2012 r. § 1 pkt 2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/e ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1.    Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

2.    Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany do realizacji zadań o których mowa w pkt. 3 powyżej.

3.    Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 
Wynajem ściany szczytowej
Image Zakład Gospodarki Mieszkaniowej działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sikorskiego 2.

Bliższe informacje do uzgodnienia w ADM  "Śródmieście" przy Al. Wolności 40a w Głogowie

- administrator budynku: tel: 768531183

- kierownik ADM "Śródmieście": tel 790 707 927

Koszt wynajęcia ściany szczytowej do ustalenia ze Wspólnotą Mieszkaniową.
Więcej informacji…
 
WYNAJM ŚCIANY SZCZYTOWEJ
ImageZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
działający w imieniu
 
Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 47-49  

informuje o możliwości wynajęcia powierzchni reklamowej na ścianie szczytowej.

Bliższe informacje do uzyskania w ADM "Śródmieście" przy Al. Wolności 40a w Głogowie:

- administrator budynku: tel. 76 853 11 83

- kierownik ADM Śródmieście: tel. 790 707 927
 
Koszt wynajęcia powierzchni ściany szczytowej do ustalenia ze Wspólnotą Mieszkaniową.
 
WYNAJM ŚCIANY SZCZYTOWEJ PRZY UL. I. DASZYŃSKIEGO 5-5A
Głogów, dnia 19.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ PRZY UL. I. DASZYŃSKIEGO 5-5A

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. I. Daszyńskiego 5-5a w Głogowie informuje o możliwości wynajęcia powierzchni ściany szczytowej budynku przy ul. I. Daszyńskiego 5-5a w Głogowie (wieżowiec) na cele reklamowe.

Bliższe informacje do uzyskania w ADM "Hutnik" przy ul. Norwida 1 w Głogowie, tel. 76-853-11-93.
Koszt wynajęcia powierzchni ściany szczytowej do ustalenia ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. I. Daszyńskiego 3-3a w Głogowie.

 
WYNAJM ŚCIANY SZCZYTOWEJ PRZY UL. I. DASZYŃSKIEGO 3-3A
Głogów, dnia 19.03.2018 r.


OGŁOSZENIE O WYNAJMIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ PRZY UL. I. DASZYŃSKIEGO 3-3A

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. I. Daszyńskiego 3-3a w Głogowie informuje o możliwości wynajęcia powierzchni ściany szczytowej budynku przy ul. I. Daszyńskiego 3-3a w Głogowie (wieżowiec) na cele reklamowe.


Bliższe informacje do uzyskania w ADM "Hutnik" przy ul. Norwida 1 w Głogowie, tel. 76-853-11-93.
Koszt wynajęcia powierzchni ściany szczytowej do ustalenia ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. I. Daszyńskiego 3-3a w Głogowie.


 
UWAGA ! Ważne ogłoszenie

Image Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje

najemców lokali mieszkaniowych i użytkowych w zasobach gminnych,

że usługa dyżuru awaryjnego jest dostępna pod nowym numerem

                           tel. 536 877 141 (poprzednio 994)

 

 
«« start « poprzednia 1 2 3 następna » koniec »»

Pozycje :: 6 - 13 z 22