Komunikaty ZGM

Logo ZGM Głogów

Uwaga Wykonawcy – nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje, że z dniem 01.01.2021 r. wchodzi w życie NOWA! ustawa Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019). Od dnia 01.01.2021 rok wchodzi w życie obowiązkowa elektronizacja zamówień publicznych. Informujemy, że wszystkie postępowania przetargowe (z wyjątkiem postępowań, w których zamawiającymi są Wspólnoty Mieszkaniowe) o wartości szacunkowej powyżej kwoty 130.000,00 zł netto prowadzone będą WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej. Wykonawcy chcący uczestniczyć w takich postępowaniach będą zobowiązani do posiadania konta na ePUAP oraz do posiadania podpisu kwalifikowanego (cyfrowego). Niedopuszczone będzie składanie ofert w formie papierowej.

Logo ZGM Głogów

OGŁOSZENIE

UWAGA WŁAŚCICIELE!!! W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM ODWOŁANE ZOSTAJĄ ZEBRANIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGM. O NOWYM TERMINIE ZEBRAŃ POINFORMUJEMY ODRĘBNYMI ZAWIADOMIENIAMI.

Logo ZGM Głogów

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJW ZWIĄZKU Z NIEBEZPIECZEŃSTWEM KORONAWIRUSA BARDZO PROSI, ABY: OSOBY STARSZE, OSOBY PRZEZIĘBIONE,OSOBY Z KATAREM, KASZLEM ITP. – NIE PRZYCHODZIŁY DO BIURA,ALE KORZYSTAŁY Z KONTAKTU – DROGĄ TELEFONICZNĄ LUB MAIL’OWĄ: MAIL: SEKRETARIAT@ZGM.GLOGOW.PL TEL.: 76 853 11 02 – ZGM – SEKRETARIAT, 76 853 11 94/93/91 – ADM „HUTNIK”, 76 853 11 84/83/82 – ADM „ŚRÓDMIEŚCIE”, 76 853 11 61 – WODA76 853 11 64 – CZYNSZE76 853 11 70 – WINDYKACJA

Logo ZGM Głogów

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje o możliwości spłaty swoich zaległości z tytułu korzystania z gminnych lokali mieszkaniowych bądź użytkowych w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Miejskiej Głogów, w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.Wszystkie zainteresowane osoby w celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z naszymi Administracjami przy ul. Norwida 1 (ADM „HUTNIK”), oraz przy Al. Wolności 40a ( ADM „ŚRÓDMIEŚCIE” ).

Sikorskiego 2

Wynajem ściany szczytowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sikorskiego 2. Bliższe informacje do uzgodnienia w ADM „Śródmieście” przy Al. Wolności 40a w Głogowie administrator budynku: tel: 768531183 kierownik ADM „Śródmieście”: tel 790 707 927 Koszt wynajęcia ściany szczytowej do ustalenia ze Wspólnotą Mieszkaniową.

Mickiewicza47-49

WYNAJM ŚCIANY SZCZYTOWEJ

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 47-49 informuje o możliwości wynajęcia powierzchni reklamowej na ścianie szczytowej. Bliższe informacje do uzyskania w ADM „Śródmieście” przy Al. Wolności 40a w Głogowie: administrator budynku: tel. 76 853 11 83 kierownik ADM Śródmieście: tel. 790 707 927 Koszt wynajęcia powierzchni ściany szczytowej do ustalenia ze Wspólnotą Mieszkaniową.

Logo ZGM Głogów

Ogłoszenie

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GŁOGOWIE INFORMUJE, ŻE WYPŁATA RYCZAŁTÓW NA ZAKUP OPAŁU DOKONYWANA BĘDZIE W PLACÓWCE Banku Spółdzielczego Przemków w GŁOGOWIE przy UL.BUDOWLANYCH 14a OD DNIA 18.03.2020 r. DO ODWOŁANIA.