Przejdź do treści

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje, że w dniach od 17 czerwca 2024 do 26 czerwca 2024 jest planowane wstrzymanie dostawy czynnika cieplnego. Prace prowadzi WPEC Legnica.

Ogłoszenie

Gmina Miejska Głogów zawiadamia, że z dniem 26 marca 2024 roku rozpoczyna nabór wniosków o najem tzw. mieszkań czynszowych w budynkach przy ulicy Folwarcznej i Książąt Oleśnickich w Głogowie

Logo ZGM Głogów

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 144/2023 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 12 września 2023 r. wprowadza podwyżki czynszowe dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów. Podwyżka stawek czynszowych będzie obowiązywała od dnia 01.01.2024 r. W związku z powyższym, do dnia 30 września 2023 r. najemcy lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Głogów otrzymają do skrzynek pocztowych aneksy do umowy informujące o wysokości nowej stawki czynszowej. (NIE DOTYCZY WŁAŚCICIELI)

Skip to content