Ogłoszenia

Logo ZGM Głogów

Rozliczenia za wodę w formie elektronicznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje, że istnieje możliwość przesyłania do Państwa comiesięcznych rozliczeń za wodę w formie elektronicznej drogą e-mailową. W związku z powyższym, do końca bieżącego roku przy rozliczeniach za wodę, otrzymają Państwo tzw. oświadczenie, które należy uzupełnić, podpisać i dostarczyć do wybranej naszej skrzynki pocztowej: w siedzibie Zakładu przy ul. Poczdamskiej 1 lub przy Administracjach: przy ul. Norwida 1 lub Al. Wolności 40a. Dodatkowo informujemy, że w zakładce „Dla mieszkańca > Dokumenty > Oświadczenia” na naszej stronie internetowej znajduje się możliwość pobrania ww. druku oświadczenia.

Logo ZGM Głogów

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie ADM HUTNIK  informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XLIII/348/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 sierpnia 2021 roku  od 01 października 2021 ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z poniższym zestawieniem:   Ilość osób w gospodarstwie domowym Stawka  1 osoba 27,00 zł  2 osoby 54,00 zł  3 osoby 81,00 zł od 4 osób 107,00zł   Zawiadomienia o wysokości opłat zostaną dostarczone Państwu do skrzynek pocztowych  do końca bieżącego miesiąca. Zmiany ilości osób należy zgłaszać w Administracji ADM HUTNIK przy ul. Norwida 1,  tel. 76853-11-92 lub 76853-11-93 lub ADM ŚRÓDMIEŚCIE przy ul.… Czytaj dalej »Ogłoszenie

Logo ZGM Głogów

OGŁOSZENIE

Niebawem ruszy nowy sezon grzewczy – w związku z tym przypominamy naszym mieszkańcom podstawowe zasady: – w przypadku użytkowania pieców gazowych: 1. Należy zlecić serwisantowi przeprowadzenie okresowego przeglądu pieca. 2. W przypadku konieczności naprawy pieca – należy wstrzymać jego użytkowanie do czasu przeprowadzenia naprawy. Naprawa/konserwacja pieca przeprowadzana jest przez jego użytkownika czyli przez najemcę lub właściciela lokalu. 3. W przypadku konieczności wymiany pieca – w lokalach gminnych – należy złożyć wniosek (wraz z opinią serwisanta) do właściwej Administracji. Do czasu wymiany pieca – należy wstrzymać jego użytkowanie. – w przypadku ogrzewania miejskiego: 1. Należy ustawić termoregulator na cyfrze – 5.… Czytaj dalej »OGŁOSZENIE

Wykaz nr 04.2021

Nieruchomości do oddania w najem w trybie przetargowym sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.0.1990 t.j.)-stan na dzień 16.09.2021 r. Wykaz Nr 04.2021 (Plik PDF)

Logo ZGM Głogów

OGŁOSZENIE O ZAMIANIE LOKALI

Gmina Miejska Głogów informuje, że posiada do zamiany niżej wymienione lokale, położone w nowo wybudowanym budynku komunalnym na Osiedlu Piastów Śląskich: 1. Lokal przy ul. Ks. Żagańskich 8/1 powierzchnia użytkowa lokalu: 59,20 m2 powierzchnia pokoi: 47,69 m2 ilość pokoi: 3 2. Lokal przy ul. Ks. Oleśnickich 50/5 powierzchnia użytkowa lokalu: 43,29 m2 powierzchnia pokoi: 34,49 m2 ilość pokoi: 2 3. Lokal przy ul. Ks. Żagańskich 10/7 powierzchnia użytkowa lokalu: 45,63 m2 powierzchnia pokoi: 35,12 m2 ilość pokoi: 2 4. Lokal przy ul. Ks. Żagańskich 10/10 powierzchnia użytkowa lokalu: 49,84 m2 powierzchnia pokoi: 39,54 m2 ilość pokoi: 2 5. Lokal przy… Czytaj dalej »OGŁOSZENIE O ZAMIANIE LOKALI

Logo ZGM Głogów

Sprzedaję – kupuję lokal na wolnym rynku (nie dotyczy kupna od Gminy)

Apelujemy do osób, które kupują lokal w budynkach, będących w naszym administrowaniu, aby na bieżąco przekazywali kopię/skan aktu notarialnego wraz z informacją o zaistniałych zmianach. Przypominamy, że informacja o zmianie właściciela lokalu, ilości zamieszkujących osób itp. powinna być przekazywana na bieżąco, aby umożliwić należne wprowadzenie zmian. Czynności przekazania dokumentów wraz z informacjami można dokonać zarówno osobiście w biurze właściwej Administracji („Hutnik” – tel. 76 853 11 90, „Śródmieście” – tel. 76 853 11 80), jak i poprzez pocztę, nasze skrzynki pocztowe lub drogą mailową. W każdym z przypadków prosimy o wpisanie na dokumentach aktualnego swojego numeru telefonu.

Wykaz nr 03.2021

Nieruchomości do oddania w najem w trybie przetargowym sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.0.1990 t.j.)-stan na dzień 15.06.2021 r. Wykaz Nr 03.2021 (Plik PDF)