Przejdź do treści

Polityka prywatności

Polityka prywatności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Głogowie z siedzibą przy ul. Poczdamskiej 1.

Adres naszej strony internetowej to:

http://www.zgm.glogow.pl

 

Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument naszej polityki dostarcza naszym odbiorcom, użytkownikom informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych podczas odwiedzin na naszej stronie.

Chcemy podkreślić, że prywatność wszystkich odwiedzających naszą stronę stanowi nasz priorytet. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby nasi odbiorcy czuli się bezpiecznie i komfortowo korzystając z naszej strony internetowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


Pliki cookie (ciasteczka)

Podczas pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej użytkownik zostanie poinformowany poprzez dedykowany komunikat na dole strony o korzystaniu z plików cookie przez stronę Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki pozwala nam na korzystanie z plików cookie podczas każdej wizyty na naszej stronie.

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie tzw. trwałych ciasteczek dla zapamiętania przez określony czas podjętego wybory co do plików cookies przez użytkownika oraz potwierdzenia odczytania komunikatów pop-up. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Informacje zapisane cookies są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika.

Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie:

  • trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia.
  • sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana, Ciasteczka tego typu mogą być użyte dla celów administrowania stroną internetową.

 

Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej został uruchomiony formularz kontaktowy umożliwiający szybkie i bezpośrednie przesłania do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informacji/zgłoszenia/zapytania do wybranego działu. Państwa dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce prywatności.

Dane osobowe możemy wykorzystywać do celu:

  • realizacji przesłanej informacji/zgłoszenia/zapytania
  • przesyłania zwrotnej informacji e-mailem
  • umożliwiania korzystania udostępnionych usług na naszej stronie

 


Bezpieczeństwo danych osobowych

  • Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
  • Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na bezpiecznych i  zabezpieczonych serwerach.
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
  • Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1, reprezentowany przez Dyrektora.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie jest Pani Angela Piotrowska (e-mail: iod@zgm.glogow.pl).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą celem realizacji zadań statutowych ZGM zgodnych z Załącznikiem do Uchwały Nr XXX/181/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 05.06.2012 r. § 1 pkt 2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a/b/c/d/e ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany do realizacji zadań o których mowa w pkt. 3 powyżej.

3. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Skip to content