Książka

Dokumenty dla mieszkańców zasobów administrowanych przez ZGM w Głogowie

Regulaminy

Regulamin rozliczania kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zasady rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w zasobach lokalowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Regulamin rozliczania kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zasady rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami wspólnoty mieszkaniowej położonej w Głogowie...

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w zasobach lokalowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

plik DOC do pobrania: KLIKNIJ

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody wspólnoty mieszkaniowej położonej w Głogowie...

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Regulamin wynajmowania lokali użytkowych, miejsc postojowych i innych pomieszczeń oraz dzierżawy terenów, będących własnością Gminy Miejskiej Głogów, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Regulamin określający zasady dotyczące umożliwienia spłaty zaległości za korzystanie z gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych osobom będącym w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Miejskiej Głogów w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

plik ZIP do pobrania: KLIKNIJ

Wnioski, Oświadczenia, Protokoły

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Wniosek o przeksięgowanie ryczałtu na opał na poczet czynszu mieszkaniowego / opłat za wodę plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Wniosek o odpracowanie zadłużenia: plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Oświadczenie o stanie zdrowia: plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Oświadczenie zgody aby rozliczenia z tytułu poboru wody i odprowadzenia ścieków, dotyczące ww. lokalu były przekazywane drogą elektroniczną na adres mailowy: plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Wniosek o wystawienie zaświadczenia o zaległościach (przy wykupie lokalu): plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Instrukcje, Dokumenty

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ