Przejdź do treści
Książka

Dokumenty dla mieszkańców zasobów administrowanych przez ZGM w Głogowie

Regulaminy

Regulamin rozliczania kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków - lokale gminne

Regulamin rozliczania kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zasady rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w zasobach lokalowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Regulamin rozliczania kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków - Wspólnoty Mieszkaniowe

Regulamin rozliczania kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zasady rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami wspólnoty mieszkaniowej położonej w Głogowie…

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Regulamin porządku domowego

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Regulamin wymiany stolarki okiennej

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w zasobach lokalowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

plik DOC do pobrania: KLIKNIJ

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody - Wspólnoty Mieszkaniowe

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody wspólnoty mieszkaniowej położonej w Głogowie…

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Regulamin wynajmowania lokali użytkowych, miejsc postojowych i innych pomieszczeń oraz dzierżawy terenów

Regulamin wynajmowania lokali użytkowych, miejsc postojowych i innych pomieszczeń oraz dzierżawy terenów, będących własnością Gminy Miejskiej Głogów, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Regulamin określający zasady dotyczące umożliwienia spłaty zaległości w formie świadczenia rzeczowego

Regulamin określający zasady dotyczące umożliwienia spłaty zaległości za korzystanie z gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych osobom będącym w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Miejskiej Głogów w imieniu której działa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

plik ZIP do pobrania: KLIKNIJ

Wnioski, Oświadczenia, Protokoły

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Wniosek o przeksięgowanie ryczałtu na opał

Wniosek o przeksięgowanie ryczałtu na opał na poczet czynszu mieszkaniowego / opłat za wodę plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Wniosek o waloryzację kaucji mieszkaniowej

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Oświadczenie właściciela psa

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Wniosek o przeksięgowanie nadpłat

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Wniosek o zmianę kwoty zaliczki za wodę

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Wniosek o wymianę stolarki okiennej

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Wniosek o odbiór techniczny stolarki okiennej

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Wniosek o odpracowanie zadłużenia

Wniosek o odpracowanie zadłużenia: plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Oświadczenie o stanie zdrowia: plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Oświadczenie zgody - email: zawiadomienia, rozliczenia

Oświadczenie zgody aby wszelka korespondencja (m.in. zawiadomienia,rozliczenia) dotyczące lokalu były przekazywane drogą elektroniczną na adres mailowy: plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Wniosek o wystawienie zaświadczenia o zaległościach (przy wykupie lokalu)

Wniosek o wystawienie zaświadczenia o zaległościach (przy wykupie lokalu): plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Oświadczenie o ilości osób w lokalu mieszkalnym

Oświadczenie o ilości osób w lokalu mieszkalnym stanowiące podstawę do wypełnienia deklaracji za odpady komunalne lokalu mieszkaniowego: plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Instrukcje, Dokumenty

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Szczegółowy zakres usług, prac i obowiązków: Utrzymanie czystości budynków mieszkalnych oraz terenów przyległych

plik PDF do pobrania: KLIKNIJ

Skip to content