Lokale użytkowe

Wykaz nr 01.2022

Nieruchomości do oddania w najem w trybie przetargowym sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.0.1990 t.j.)-stan na dzień 18.02.2022 r. Wykaz Nr 01.2022 (Plik PDF)

Wykaz nr 05.2021

Nieruchomości do oddania w najem w trybie przetargowym sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.0.1990 t.j.)-stan na dzień 06.12.2021 r. Wykaz Nr 05.2021 (Plik PDF)

Wykaz nr 04.2021

Nieruchomości do oddania w najem w trybie przetargowym sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.0.1990 t.j.)-stan na dzień 16.09.2021 r. Wykaz Nr 04.2021 (Plik PDF)