Przeprowadzone inwestycje / remonty / modernizacje

Na bieżąco we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie prowadzone są remonty i inwestycje ujęte w planach gospodarczych wspólnot, które powstają w uzgodnieniu ze współwłaścicielami budynków. Zarządy wspólnot mieszkaniowych biorą udział w każdym etapie realizacji remontów, tj. w procesie decyzyjnym, postępowaniu przetargowym, wyborze wykonawcy prac oraz na bieżąco uczestniczą w realizacji remontów.

W roku 2020 przeprowadzono szereg inwestycji, w tym m. in.:

• modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników w lokalach mieszkalnych (Andromedy 52-60);

• wymiana urządzeń dźwigowych/wind (Daszyńskiego 5-5a);

• remonty klatek schodowych (Przemysłowa 19, Obrońców Pokoju 24a-24c, Mickiewicza 39, Aleja Wolności 75);

• modernizacja instalacji elektrycznej w częściach wspólnych (Mickiewicza 39, Armii Krajowej 15, Aleja Wolności 75);

• rozprowadzenie instalacji ciepłej wody (Plac 1000-lecia 1-4);

• wymiana poziomu instalacji kanalizacyjnej (Sikorskiego 20);

• remont dachu (Osadników 2a-2b);

• wykonanie rozprowadzenia instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z wykonaniem przyłącza gazowego do budynku (Legnicka 6);

• zakup i montaż węzła centralnego ogrzewania z rozprowadzeniem instalacji ciepłej wody (Aleja Wolności 62-68);

• termomodernizacja /docieplenie/ budynku (Aleja Wolności 75, Al. Wolności 73-73a);

• docieplenie stropodachu (Budowlanych 14);

• wykonanie piwnic wraz z oświetleniem (Przemysłowa 19).


Remonty w trakcie realizacji:

• remont klatki schodowej (Mickiewicza 37);

• modernizacja instalacji elektrycznej (Mickiewicza 37);

• remont instalacji elektrycznej z montażem monitoringu (Wały B. Chrobrego 7).

Ponadto na bieżąco wykonywane są drobne inwestycje, takie jak np. remonty wiatrołapów, utwardzenie podwórzy, wymiana drzwi wejściowych, wymiana okien w częściach wspólnych itp.