Komunikaty ZGM

Logo ZGM Głogów

Rozliczenia za wodę w formie elektronicznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje, że istnieje możliwość przesyłania do Państwa comiesięcznych rozliczeń za wodę w formie elektronicznej drogą e-mailową. W związku z powyższym, do końca bieżącego roku przy rozliczeniach za wodę, otrzymają Państwo tzw. oświadczenie, które należy uzupełnić, podpisać i dostarczyć do wybranej naszej skrzynki pocztowej: w siedzibie Zakładu przy ul. Poczdamskiej 1 lub przy Administracjach: przy ul. Norwida 1 lub Al. Wolności 40a. Dodatkowo informujemy, że w zakładce „Dla mieszkańca > Dokumenty > Oświadczenia” na naszej stronie internetowej znajduje się możliwość pobrania ww. druku oświadczenia.

Logo ZGM Głogów

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie ADM HUTNIK  informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XLIII/348/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 sierpnia 2021 roku  od 01 października 2021 ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z poniższym zestawieniem:   Ilość osób w gospodarstwie domowym Stawka  1 osoba 27,00 zł  2 osoby 54,00 zł  3 osoby 81,00 zł od 4 osób 107,00zł   Zawiadomienia o wysokości opłat zostaną dostarczone Państwu do skrzynek pocztowych  do końca bieżącego miesiąca. Zmiany ilości osób należy zgłaszać w Administracji ADM HUTNIK przy ul. Norwida 1,  tel. 76853-11-92 lub 76853-11-93 lub ADM ŚRÓDMIEŚCIE przy ul.… Czytaj dalej »Ogłoszenie

Logo ZGM Głogów

OGŁOSZENIE

Niebawem ruszy nowy sezon grzewczy – w związku z tym przypominamy naszym mieszkańcom podstawowe zasady: – w przypadku użytkowania pieców gazowych: 1. Należy zlecić serwisantowi przeprowadzenie okresowego przeglądu pieca. 2. W przypadku konieczności naprawy pieca – należy wstrzymać jego użytkowanie do czasu przeprowadzenia naprawy. Naprawa/konserwacja pieca przeprowadzana jest przez jego użytkownika czyli przez najemcę lub właściciela lokalu. 3. W przypadku konieczności wymiany pieca – w lokalach gminnych – należy złożyć wniosek (wraz z opinią serwisanta) do właściwej Administracji. Do czasu wymiany pieca – należy wstrzymać jego użytkowanie. – w przypadku ogrzewania miejskiego: 1. Należy ustawić termoregulator na cyfrze – 5.… Czytaj dalej »OGŁOSZENIE

Logo ZGM Głogów

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje, że w dniach od 05 lipca do 16 lipca 2021 roku nastąpi przerwa w dostawie ciepła.   Przerwa podyktowana jest wykonaniem prac na magistrali napowietrznej DN 500 oraz infrastrukturze w mieście przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej w Legnicy.

KOMUNIKAT

Przypominamy, że w związku z panującą pandemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 obowiązują bezwzględne obostrzenia. Pamiętajmy o zachowaniu dystansu i bezwzględnym stosowaniu maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos! Przypominamy również, że do odwołania nieczynne są place zabaw!

Logo ZGM Głogów

OGŁOSZENIE

DOTYCZY TYLKO LOKALI GMINNYCH

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 55/202 z dnia 16 marca 2021r. wprowadza się podwyżki czynszowe dla lokali gminnych, które będą obowiązywały od 1 lipca 2021r.  
Więcej informacji

Logo ZGM Głogów

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ INFORMUJE MIESZKAŃCÓW, ŻE W ZWIĄZKU Z POSTĘPUJĄCYM ZAGROŻENIEM COVIDOWYM OGRANICZA WIZYTY W NASZYM ZAKŁADZIE DO KONIECZNEGO MINIMUM – PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ NA KONKRETNY TERMIN. JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE WIĘKSZOŚĆ SPRAW MOŻNA ZAŁATWIĆ DROGĄ TELEFONICZNĄ, MAIL’OWĄ LUB POPRZEZ ZŁOŻENIE WNIOSKU/PISMA DO NASZYCH SKRZYNEK POCZTOWYCH, DOSTĘPNYCH PRZY ADMINISTRACJACH ORAZ W HOLU SIEDZIBY GŁÓWNEJ PRZY UL. POCZDAMSKIEJ 1. W DANEJ SYTUACJI ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ – ZGM.GLOGOW.PL (ZAKŁADKA – DLA MIESZKAŃCA – FORMULARZ KONTAKTOWY) ORAZ Z PONIŻSZYCH NUMERÓW TELEFONU I ADRESU MAIL’OWEGO: MAIL: SEKRETARIAT@ZGM.GLOGOW.PL TEL.: 76 853 11 02 – ZGM – SEKRETARIAT, 76 853 11 94/93/91… Czytaj dalej »

OGŁOSZENIE

Informujemy, że ze względu na postępujące zagrożenie epidemiologiczne druki opłat (książeczki) prosimy zamawiać wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny lub domofonowy (domofon przy biurze ADM) Po dokonanym zgłoszeniu druki opłat przekazywane będą do skrzynek pocztowych danego lokalu. Kontakt ADM Śródmieście- tel. 76/853-11-80 Kontakt ADM Hutnik- tel. 76/853-11-90

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/208/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 października 2012 r. roczna stawka opłaty od posiadania każdego psa za rok 2021 wynosi: 1) 40,00 zł – od każdego psa posiadającego trwałe oznakowanie poprzez wszczepienie mikroprocesora identyfikującego, 2) 100,00 zł – od każdego psa nie posiadającego trwałego oznakowania, o którym mowa w punkcie 1. Opłata płatna jest z góry bez wezwania do 31 marca 2021 r. lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie: BS Głogów 31 8646 0008… Czytaj dalej »OGŁOSZENIE