Komunikaty ZGM

Logo ZGM Głogów

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 146/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 6 września 2022 r. wprowadza podwyżki czynszowe dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów. Podwyżka stawek czynszowych będzie obowiązywała od m-ca stycznia 2023 r. W związku z powyższym, do dnia 30 września 2022 r. najemcy lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Głogów otrzymają do skrzynek pocztowych aneksy do umowy informujące o wysokości nowej stawki czynszowej. (NIE DOTYCZY WŁAŚCICIELI)

Logo ZGM Głogów

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZYPOMINA MIESZKAŃCOM O ZACHOWANIU PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PIECÓW GAZOWYCH/JUNKERSÓW: 1. W ZAKRESIE OBOWIAZKÓW NAJEMCY/WŁAŚCICIELA LOKALU –PIECE/JUNKERSY NALEŻY PODDAWAĆ OKRESOWEJ KONTROLI. 2. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI NAPRAWY PIECA/JUNKERSA – NALEŻY WSTRZYMAĆ UŻYTKOWANIE DO CZASU PRZEPROWADZENIA NAPRAWY. 3. W CELU ZACHOWANIA NALEŻYTEJ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ – NALEŻY ZACHOWAĆ DROŻNY NAWIEW (TZW. NAWIETRZAK PODOKIENNY) ORAZ WYWIEW (TZW. KRATKI WENTYLACYJNE). W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA EWENTUALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM ADMINISTRACJI HUTNIK (TEL. 76 853 11 94) LUB ADM ŚRÓDMIEŚCIE (TEL.76 853 11 84)

Logo ZGM Głogów

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ADMINISTRACJA „ŚRÓDMIEŚCIE” ORAZ ADMINISTRACJA ,,HUTNIK” SĄ CZYNNE W GODZINACH OD 7.00 DO 15.00 (WE WTORKI OD 7.00 DO 16.00 PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY).

Logo ZGM Głogów

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ A.D.M. HUTNIK I A.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE W GŁOGOWIE W OKRESIE OD 01.07.2022 DO 31.08.2022 JEST CZYNNY W GODZINACH OD 7.00. DO 15.00 (WE WTORKI OD 7.00 DO 16.00 PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY)

Logo ZGM Głogów

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje, że w dniach od 1.08.2022 roku od 13.08.2022 roku nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla miasta Głogowa w związku z prowadzonymi pracami na głównej magistrali przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Logo ZGM Głogów

Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje, że zgodnie z Uchwałą NR LIV/469/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 MAJA 2022 r. ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01 LIPCA 2022 r. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ustala się zróżnicowaną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość: 1. 32,00 zł za każdego mieszkańca, jeśli nieruchomość/lokal zamieszkuje od 1 do 3 osób 2. 31,00 zł za każdego mieszkańca, jeśli nieruchomość/lokal zamieszkują 4 osoby 3. 27,00 zł za każdego mieszkańca, jeśli nieruchomość/lokal zamieszkuje 5 osób 4. 24,00 zł za… Czytaj dalej »Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi