Harmonogram zebrań Wspólnot Mieszkaniowych

Czas rocznych zebrań wspólnot mieszkaniowych

Panująca pandemia niestety, ale nadal uniemożliwia przeprowadzenie rocznych zebrań Wspólnot Mieszkaniowych w klasyczny sposób. Bardzo żałujemy, że nie możemy ich przeprowadzić, a jednocześnie spotkać się z Państwem.

Tym nie mniej, nie mogą Wspólnoty Mieszkaniowe pozostać bez rozstrzygnięć w najważniejszych dla swojego funkcjonowania kwestiach. Stąd też podobnie jak inni Zarządcy proponujemy w administrowanych przez nas nieruchomościach tryb korespondencyjny głosowania nad uchwałami. Można powiedzieć, że „przeprowadzamy” zebrania w specyficzny sposób – drogą korespondencyjną.

W danej sytuacji do Państwa skrzynek pocztowych są już roznoszone komplety uchwał:

– uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego z działalności za 2020 rok.

– uchwała o przyjęciu planu gospodarczego na 2021 rok – dotycząca stawek opłat wraz z planami remontowymi.

– (jeżeli dotyczy) uchwała o zaliczkach na centralne ogrzewanie i podgrzanie c.w.u.

To bardzo ważne aby każdy właściciel oddał swój głos!

Prosimy właścicieli o podpisanie się na załączonych do korespondencji „Kartach do głosowania” i zwrocie ich do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie. Tylko w ten sposób sprawne funkcjonowanie Wspólnoty – zgodnie z potrzebami i wolą właścicieli – będzie zapewnione.

W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości, bądź spraw wymagających przedyskutowania prosimy o kontakt telefoniczny z Opiekunami Wspólnot Mieszkaniowych lub z Dyrekcją:

– Anna Szatkowska – tel. 76 853 11 10 lub 503 016 224

– Krzysztof Bury – tel. 76 853 11 10 lub 503 016 378

– Włodzimierz Władyka – tel. 76 853 11 10 lub 503 016 302

– Zastępca Dyrektora Marek Rychlik – tel. 76 853 11 02 lub 503 016 395

– Dyrektor Anna Keep – tel. 76 853 11 02 lub 503 016 357

KOMUNIKAT

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM ODWOŁANE ZOSTAJĄ ZEBRANIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGM.
O NOWYM TERMINIE ZEBRAŃ POINFORMUJEMY ODRĘBNYMI ZAWIADOMIENIAMI.

W celu utrzymania budynków w stanie niepogorszonym, wykonywania niezbędnych remontów oraz zachowania płynności finansowej wspólnot mieszkaniowych na bieżąco podejmowane są uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów przez zarządy wspólnot lub w trybie korespondencyjnym.