Przetargi powyżej 130 tys PLN

Logo ZGM Głogów

Uwaga Wykonawcy – nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje, że z dniem 01.01.2021 r. wchodzi w życie NOWA! ustawa Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019). Od dnia 01.01.2021 rok wchodzi w życie obowiązkowa elektronizacja zamówień publicznych. Informujemy, że wszystkie postępowania przetargowe (z wyjątkiem postępowań, w których zamawiającymi są Wspólnoty Mieszkaniowe) o wartości szacunkowej powyżej kwoty 130.000,00 zł netto prowadzone będą WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej. Wykonawcy chcący uczestniczyć w takich postępowaniach będą zobowiązani do posiadania konta na ePUAP oraz do posiadania podpisu kwalifikowanego (cyfrowego). Niedopuszczone będzie składanie ofert w formie papierowej.