Informacje

Logo ZGM Głogów

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 146/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 6 września 2022 r. wprowadza podwyżki czynszowe dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów. Podwyżka stawek czynszowych będzie obowiązywała od m-ca stycznia 2023 r. W związku z powyższym, do dnia 30 września 2022 r. najemcy lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Głogów otrzymają do skrzynek pocztowych aneksy do umowy informujące o wysokości nowej stawki czynszowej. (NIE DOTYCZY WŁAŚCICIELI)

Logo ZGM Głogów

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZYPOMINA MIESZKAŃCOM O ZACHOWANIU PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PIECÓW GAZOWYCH/JUNKERSÓW: 1. W ZAKRESIE OBOWIAZKÓW NAJEMCY/WŁAŚCICIELA LOKALU –PIECE/JUNKERSY NALEŻY PODDAWAĆ OKRESOWEJ KONTROLI. 2. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI NAPRAWY PIECA/JUNKERSA – NALEŻY WSTRZYMAĆ UŻYTKOWANIE DO CZASU PRZEPROWADZENIA NAPRAWY. 3. W CELU ZACHOWANIA NALEŻYTEJ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ – NALEŻY ZACHOWAĆ DROŻNY NAWIEW (TZW. NAWIETRZAK PODOKIENNY) ORAZ WYWIEW (TZW. KRATKI WENTYLACYJNE). W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA EWENTUALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM ADMINISTRACJI HUTNIK (TEL. 76 853 11 94) LUB ADM ŚRÓDMIEŚCIE (TEL.76 853 11 84)

Logo ZGM Głogów

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ADMINISTRACJA „ŚRÓDMIEŚCIE” ORAZ ADMINISTRACJA ,,HUTNIK” SĄ CZYNNE W GODZINACH OD 7.00 DO 15.00 (WE WTORKI OD 7.00 DO 16.00 PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY).

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego. Prawo do dodatku zależy od dochodu, powierzchni oraz poniesionych kosztów. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2021r. , poz. 2021 ze zm.) Dodatek mieszkaniowy przysługuje: • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach, • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im… Czytaj dalej »Dodatki mieszkaniowe

Logo ZGM Głogów

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ A.D.M. HUTNIK I A.D.M. ŚRÓDMIEŚCIE W GŁOGOWIE W OKRESIE OD 01.07.2022 DO 31.08.2022 JEST CZYNNY W GODZINACH OD 7.00. DO 15.00 (WE WTORKI OD 7.00 DO 16.00 PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY)

Logo ZGM Głogów

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje, że w dniach od 1.08.2022 roku od 13.08.2022 roku nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla miasta Głogowa w związku z prowadzonymi pracami na głównej magistrali przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Logo ZGM Głogów

Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje, że zgodnie z Uchwałą NR LIV/469/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 MAJA 2022 r. ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01 LIPCA 2022 r. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ustala się zróżnicowaną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość: 1. 32,00 zł za każdego mieszkańca, jeśli nieruchomość/lokal zamieszkuje od 1 do 3 osób 2. 31,00 zł za każdego mieszkańca, jeśli nieruchomość/lokal zamieszkują 4 osoby 3. 27,00 zł za każdego mieszkańca, jeśli nieruchomość/lokal zamieszkuje 5 osób 4. 24,00 zł za… Czytaj dalej »Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi