Informacje

Logo ZGM Głogów

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 144/2023 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 12 września 2023 r. wprowadza podwyżki czynszowe dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów. Podwyżka stawek czynszowych będzie obowiązywała od dnia 01.01.2024 r. W związku z powyższym, do dnia 30 września 2023 r. najemcy lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Głogów otrzymają do skrzynek pocztowych aneksy do umowy informujące o wysokości nowej stawki czynszowej. (NIE DOTYCZY WŁAŚCICIELI)

Życzenia świateczne

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, radości, pokoju, smacznego jajka i mokrego dyngusa. Dyrekcja i Pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym Mieszkańcom życzymy dużo zdrowia, pomyślności, radości, samych spokojnych, pogodnych chwil w gronie najbliższych. Dyrekcja wraz z Pracownikami Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Logo ZGM Głogów

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 146/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 6 września 2022 r. wprowadza podwyżki czynszowe dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów. Podwyżka stawek czynszowych będzie obowiązywała od m-ca stycznia 2023 r. W związku z powyższym, do dnia 30 września 2022 r. najemcy lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Głogów otrzymają do skrzynek pocztowych aneksy do umowy informujące o wysokości nowej stawki czynszowej. (NIE DOTYCZY WŁAŚCICIELI)

Logo ZGM Głogów

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZYPOMINA MIESZKAŃCOM O ZACHOWANIU PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PIECÓW GAZOWYCH/JUNKERSÓW: 1. W ZAKRESIE OBOWIAZKÓW NAJEMCY/WŁAŚCICIELA LOKALU –PIECE/JUNKERSY NALEŻY PODDAWAĆ OKRESOWEJ KONTROLI. 2. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI NAPRAWY PIECA/JUNKERSA – NALEŻY WSTRZYMAĆ UŻYTKOWANIE DO CZASU PRZEPROWADZENIA NAPRAWY. 3. W CELU ZACHOWANIA NALEŻYTEJ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ – NALEŻY ZACHOWAĆ DROŻNY NAWIEW (TZW. NAWIETRZAK PODOKIENNY) ORAZ WYWIEW (TZW. KRATKI WENTYLACYJNE). W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA EWENTUALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM ADMINISTRACJI HUTNIK (TEL. 76 853 11 94) LUB ADM ŚRÓDMIEŚCIE (TEL.76 853 11 84)

Logo ZGM Głogów

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ADMINISTRACJA „ŚRÓDMIEŚCIE” ORAZ ADMINISTRACJA ,,HUTNIK” SĄ CZYNNE W GODZINACH OD 7.00 DO 15.00 (WE WTORKI OD 7.00 DO 16.00 PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY).

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego. Prawo do dodatku zależy od dochodu, powierzchni oraz poniesionych kosztów. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku (Dz. U. z 2021r. , poz. 2021 ze zm.) Dodatek mieszkaniowy przysługuje: • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach, • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im… Czytaj dalej »Dodatki mieszkaniowe