Przejdź do treści

Cennik usług odpłatnych w ZGM w Głogowie

Lp. Rodzaj usługi Czas usługi [min.] Koszt usługi netto [PLN]
1. Instalacja kanalizacyjna
1.1 Udrożnienie podejścia kanalizacyjnego z lokalu mieszkalnego przy użyciu spirali 30 100
1.2 Przeczyszczenie niedrożnej kratki ściekowej 30 90
1.3 Przeczyszczenie syfonu (umywalka, zlewozmywak) 20 70
1.4 Przeczyszczenie syfonu (wanna) 30 90
1.5 Wymiana syfonu umywalki, zlewozmywaka lub wanny (bez materiału) 30 90
1.6 Wymiana muszli ustępowej (bez materiału) 50 150
2. Instalacja gazowa
2.1 Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej urządzeniem pomiarowym 10 45
2.2 Ciśnieniowa próba szczelności instalacji gazowej 20 100
2.3 Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej i zabezpieczenie urządzenia gazowego lub instalacji po stwierdzeniu ulatniania się gazu 30 50
2.4 Dokręcenie śrubunku przy odbiorniku gazowym (kuchenka, podgrzewacz) 20 50
2.5 Montaż kuchenki gazowej wraz z próbą szczelności gazu (bez materiału) 30 100
2.6 Montaż zaworu gazowego przed kuchenką lub kotłem gazowym (bez materiału) 30 70
3. Instalacja wodociągowa
 3.1 Wymiana baterii umywalkowej, wannowej lub zlewozmywakowej (bez materiału) 30 50
3.2 Wymiana wężyka zimnej lub ciepłej wody (bez materiału) 20 50
3.3 Wymiana uszczelek w baterii umywalkowej, zlewozmywakowej lub wannowej (bez materiału) 30 30
3.4 Wymiana głowicy i pokręteł przy baterii umywalkowej, zlewozmywakowej lub wannowej (bez materiału) 20 30
3.5 Oplombowanie wodomierza (cena wraz z plombami) 20 30
3.6 Podłączenie ciepłej wody po spłacie zadłużenia 20 100
3.7 Wymiana lub montaż spłuczki (bez materiału) 30 90
3.8 Wymiana zaworu napełniającego do spłuczki (bez materiału) 30 30
3.9 Wymiana zaworu odcinającego do spłuczki (bez materiału) 30 30
3.10 Wymiana zaworu spustowego (dzwonu) do spłuczki (bez materiału) 30 30
4. Instalacja elektryczna
4.1 Wymiana osprzętu elektrycznego – 1 szt. (cena bez materiału) 10 30
4.2 Naprawa połączeń w gniazdach lub łącznikach 25 80
4.3 Naprawa połączeń w lampach oświetleniowych 25 80
4.4 Lokalizacja uszkodzenia instalacji elektrycznej 20 90
4.5 Miejscowa naprawa przewodu elektrycznego (rozkucie tynku oraz szpachlowanie) 30 90
4.6 Wymiana gniazda bezpiecznikowego do 25A (cena bez materiału) 50 130
4.7 Podłączenie bolca ochronnego w gniazdku 20 30
4.8 Podłączenie oprawy oświetleniowej (wraz z montażem) 40 60
4.9 Podłączenie oprawy oświetleniowej (bez montażu) 20 30
5. Inne usługi
5.1 Wymiana zamka w skrzynce na listy (cena wraz z materiałem) 20 45
5.2 Naprawa skrzynki na listy (bez materiału) 20 30
5.3 Montaż skrzynki na listy (bez materiału) 20 40
5.4 Usunięcie złamanego klucza w drzwiach wejściowych 30 100
5.5 Usunięcie szkła z wybitego okna/przeszklenia w drzwiach (bez zabezpieczenia) 20 40
5.6 Wymiana wkładki w drzwiach wejściowych do lokalu (bez materiału) 20 70
5.7 Wymiana zamka w drzwiach wejściowych do lokalu (bez materiału) 30 100
Uwagi:
1. W przypadku przekroczenia czasu i zakresu realizacji usługi ujętej w niniejszym cenniku, dodatkowy czas pracy zostanie rozliczony wg obowiązującej stawki roboczogodziny w Zakładzie.
2. Materiał powinien zostać zapewniony przez zleceniodawcę usługi (z wyjątkiem pozycji 3.5, 5.1). W przypadku braku możliwości jego zapewnienia, materiał zostanie zakupiony przez ZGM, a zleceniodawca zostanie dodatkowo obciążony jego kosztem (wraz z kosztami zakupu materiału).
3. Realizacja usług odpłatnych wykonywana może być wyłącznie na zlecenie osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez ZGM w Głogowie.
Skip to content