Ogłoszenia

Logo ZGM Głogów

OGŁOSZENIE O ZAMIANIE LOKALI

Gmina Miejska Głogów informuje, że posiada do zamiany niżej wymienione lokale, położone w nowo wybudowanym budynku komunalnym na Osiedlu Piastów Śląskich: 1. Lokal przy ul. Ks. Żagańskich 8/1 powierzchnia użytkowa lokalu: 59,20 m2 powierzchnia pokoi: 47,69 m2 ilość pokoi: 3 2. Lokal przy ul. Ks. Oleśnickich 50/5 powierzchnia użytkowa lokalu: 43,29 m2 powierzchnia pokoi: 34,49 m2 ilość pokoi: 2 3. Lokal przy ul. Ks. Żagańskich 10/7 powierzchnia użytkowa lokalu: 45,63 m2 powierzchnia pokoi: 35,12 m2 ilość pokoi: 2 4. Lokal przy ul. Ks. Żagańskich 10/10 powierzchnia użytkowa lokalu: 49,84 m2 powierzchnia pokoi: 39,54 m2 ilość pokoi: 2 5. Lokal przy… Czytaj dalej »OGŁOSZENIE O ZAMIANIE LOKALI

Logo ZGM Głogów

Sprzedaję – kupuję lokal na wolnym rynku (nie dotyczy kupna od Gminy)

Apelujemy do osób, które kupują lokal w budynkach, będących w naszym administrowaniu, aby na bieżąco przekazywali kopię/skan aktu notarialnego wraz z informacją o zaistniałych zmianach. Przypominamy, że informacja o zmianie właściciela lokalu, ilości zamieszkujących osób itp. powinna być przekazywana na bieżąco, aby umożliwić należne wprowadzenie zmian. Czynności przekazania dokumentów wraz z informacjami można dokonać zarówno osobiście w biurze właściwej Administracji („Hutnik” – tel. 76 853 11 90, „Śródmieście” – tel. 76 853 11 80), jak i poprzez pocztę, nasze skrzynki pocztowe lub drogą mailową. W każdym z przypadków prosimy o wpisanie na dokumentach aktualnego swojego numeru telefonu.

Wykaz nr 03.2021

Nieruchomości do oddania w najem w trybie przetargowym sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.0.1990 t.j.)-stan na dzień 15.06.2021 r. Wykaz Nr 03.2021 (Plik PDF)

Logo ZGM Głogów

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje, że w dniach od 05 lipca do 16 lipca 2021 roku nastąpi przerwa w dostawie ciepła.   Przerwa podyktowana jest wykonaniem prac na magistrali napowietrznej DN 500 oraz infrastrukturze w mieście przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej w Legnicy.

Wykaz Nr 02.2021

Nieruchomości do oddania w najem w trybie przetargowym sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.0.1990 t.j.)-stan na dzień 04.05.2021 r. Wykaz Nr 02.2021 (Plik PDF)

Logo ZGM Głogów

OGŁOSZENIE

DOTYCZY TYLKO LOKALI GMINNYCH

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 55/202 z dnia 16 marca 2021r. wprowadza się podwyżki czynszowe dla lokali gminnych, które będą obowiązywały od 1 lipca 2021r.  
Więcej informacji

Logo ZGM Głogów

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ INFORMUJE MIESZKAŃCÓW, ŻE W ZWIĄZKU Z POSTĘPUJĄCYM ZAGROŻENIEM COVIDOWYM OGRANICZA WIZYTY W NASZYM ZAKŁADZIE DO KONIECZNEGO MINIMUM – PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU SIĘ NA KONKRETNY TERMIN. JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE WIĘKSZOŚĆ SPRAW MOŻNA ZAŁATWIĆ DROGĄ TELEFONICZNĄ, MAIL’OWĄ LUB POPRZEZ ZŁOŻENIE WNIOSKU/PISMA DO NASZYCH SKRZYNEK POCZTOWYCH, DOSTĘPNYCH PRZY ADMINISTRACJACH ORAZ W HOLU SIEDZIBY GŁÓWNEJ PRZY UL. POCZDAMSKIEJ 1. W DANEJ SYTUACJI ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ – ZGM.GLOGOW.PL (ZAKŁADKA – DLA MIESZKAŃCA – FORMULARZ KONTAKTOWY) ORAZ Z PONIŻSZYCH NUMERÓW TELEFONU I ADRESU MAIL’OWEGO: MAIL: SEKRETARIAT@ZGM.GLOGOW.PL TEL.: 76 853 11 02 – ZGM – SEKRETARIAT, 76 853 11 94/93/91… Czytaj dalej »

OGŁOSZENIE

Informujemy, że ze względu na postępujące zagrożenie epidemiologiczne druki opłat (książeczki) prosimy zamawiać wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny lub domofonowy (domofon przy biurze ADM) Po dokonanym zgłoszeniu druki opłat przekazywane będą do skrzynek pocztowych danego lokalu. Kontakt ADM Śródmieście- tel. 76/853-11-80 Kontakt ADM Hutnik- tel. 76/853-11-90

Logo ZGM Głogów

Czas rocznych zebrań wspólnot mieszkaniowych

Panująca pandemia niestety, ale nadal uniemożliwia przeprowadzenie rocznych zebrań Wspólnot Mieszkaniowych w klasyczny sposób. Bardzo żałujemy, że nie możemy ich przeprowadzić, a jednocześnie spotkać się z Państwem. Tym nie mniej, nie mogą Wspólnoty Mieszkaniowe pozostać bez rozstrzygnięć w najważniejszych dla swojego funkcjonowania kwestiach. Stąd też podobnie jak inni Zarządcy proponujemy w administrowanych przez nas nieruchomościach tryb korespondencyjny głosowania nad uchwałami. Można powiedzieć, że „przeprowadzamy” zebrania w specyficzny sposób – drogą korespondencyjną. W danej sytuacji do Państwa skrzynek pocztowych są już roznoszone komplety uchwał: – uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego z działalności za 2020 rok. – uchwała o przyjęciu planu gospodarczego… Czytaj dalej »Czas rocznych zebrań wspólnot mieszkaniowych