Harmonogram zebrań Wspólnot Mieszkaniowych

KOMUNIKAT

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM ODWOŁANE ZOSTAJĄ ZEBRANIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGM.
O NOWYM TERMINIE ZEBRAŃ POINFORMUJEMY ODRĘBNYMI ZAWIADOMIENIAMI.

W celu utrzymania budynków w stanie niepogorszonym, wykonywania niezbędnych remontów oraz zachowania płynności finansowej wspólnot mieszkaniowych na bieżąco podejmowane są uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów przez zarządy wspólnot lub w trybie korespondencyjnym.