Wykaz Nr 01.2021

Nieruchomości do oddania w najem w trybie przetargowym sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.0.1990 t.j.)-stan na dzień 10.02.2021 r.

Wykaz Nr 01.2021 (Plik PDF)